Blogs

Ondermijning & Interventie

Plofkraken en nieuwe ontwikkelingen

Eerst was alleen Nederland het werkterrein. In 2011 en 2012 was er een groot aantal plofkraken (met gebruikmaking van... Read More
Domeingerichte aanpak

Centrale overheid eist integrale domein overschrijdende sluitende aanpak

Sinds 1 oktober 2018 moesten alle gemeenten voor de aanpak van personen met verward gedrag een integrale domeinoverschrijdende aanpak... Read More
Woonoverlast & Huiselijk geweld

Domein overschrijdende regie op nazorg na uitvoering Wet tijdelijk huisverbod

Nog niet zo heel lang geleden werd er bij huiselijk geweld door de overheid pas ingegrepen nadat er aantoonbaar... Read More
Gezinsaanpak

Regie houden op de gezinsaanpak. Is dat moeilijk en hoe doe je dat eigenlijk?

De groepsaanpak is door veel gemeenten verlaten of heeft minder prioriteit gekregen. De resultaten van de specifieke groepsaanpak vielen... Read More
Ex-gedetineerden

Gemeentelijke nazorg ex-gedetineerden moet slimmer worden georganiseerd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nazorg van ex-gedetineerden. Het hele proces is gecompliceerd. Dat komt omdat de nazorg uit... Read More
Ondermijning & Interventie
Radicalisering & Terrorisme

Radicalisering en extremisme versus georganiseerde misdaad en Ondermijning

Er is een grote gelijkenis en er zijn veel dwarsverbanden. Deze uitspraak is op een aantal vergelijkingen gebaseerd. Polarisering,... Read More
Ondermijning & Interventie
Radicalisering & Terrorisme

Hoe krijg je beginnende polarisering, radicalisering en extremisme tijdig in beeld

De gemeente, het onderwijs, de sociale- en veiligheidspartners moeten door gezamenlijk verkregen informatie en gezamenlijk waargenomen afwijkend gedrag van... Read More
Persoonsgerichte aanpak

‘Smart On People’ De onmisbare applicatie voor een optimale (PGA)

De kracht van de Persoonsgerichte Aanpak is dat ketenpartners gezamenlijk focussen op overlast gevende en/of criminele personen die verantwoordelijk... Read More
Cameratoezicht
De veilige wijk
Groepsaanpak
Handhaving
Persoonsgerichte aanpak
Stadstoezicht

Gemeente Woerden maakt veiligheidsbeleid succesvol

De Gemeente Woerden had serieuze veiligheidsproblemen die vooral door een groep probleemjongeren werden veroorzaakt. De gemeentelijke organisatie was aanvankelijk... Read More