Blogs

Ondermijning & Interventie
Radicalisering & Terrorisme

Radicalisering en extremisme versus georganiseerde misdaad en Ondermijning

Er is een grote gelijkenis en er zijn veel dwarsverbanden. Deze uitspraak is op een aantal vergelijkingen gebaseerd. Polarisering,... Read More
Ondermijning & Interventie
Radicalisering & Terrorisme

Hoe krijg je beginnende polarisering, radicalisering en extremisme tijdig in beeld

De gemeente, het onderwijs, de sociale- en veiligheidspartners moeten door gezamenlijk verkregen informatie en gezamenlijk waargenomen afwijkend gedrag van... Read More
Persoonsgerichte aanpak

‘Smart On People’ De onmisbare applicatie voor een optimale (PGA)

De kracht van de Persoonsgerichte Aanpak is dat ketenpartners gezamenlijk focussen op overlast gevende en/of criminele personen die verantwoordelijk... Read More
Cameratoezicht
De veilige wijk
Groepsaanpak
Handhaving
Persoonsgerichte aanpak
Stadstoezicht

Gemeente Woerden maakt veiligheidsbeleid succesvol

De Gemeente Woerden had serieuze veiligheidsproblemen die vooral door een groep probleemjongeren werden veroorzaakt. De gemeentelijke organisatie was aanvankelijk... Read More
Cameratoezicht
Domeingerichte aanpak
Ondermijning & Interventie

Wat is de impact van ondermijning en georganiseerde criminaliteit op de samenleving?

De bekende De Dikke Van Dale toont ons maar liefst 8 verschillende betekenissen van het woord ondermijning. Als wij... Read More
Domeingerichte aanpak
Ex-gedetineerden
Persoonsgerichte aanpak

Gemeentelijke nazorg ex-gedetineerden moet slimmer worden georganiseerd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nazorg van ex-gedetineerden. Het hele proces is gecompliceerd. Dat komt omdat de nazorg uit... Read More
Domeingerichte aanpak
Ex-gedetineerden
Persoonsgerichte aanpak

Biedt een positief perspectief bij nazorg ex-gedetineerden en voorkom recidive

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat goede nazorg voor ex-gedetineerden het aantal recidivisten sterk terug dringt. In feite is de... Read More
Generieke OOV
Cameratoezicht

Gemeenten halen niet het maximale rendement uit het gemeentelijk cameratoezicht

In de gemeente kunnen diverse soorten camera’s zijn geplaatst die verschillende functies hebben en functioneren op basis van verschillende... Read More
Cameratoezicht

Het belang van gemeentelijk cameratoezicht niet voldoende op waarde geschat

Gemeenten besluiten vaak pas tot het formeel mogelijk maken van gemeentelijk cameratoezicht als er al van alles in de... Read More
De veilige wijk
Gezinsaanpak

De veilige wijk

Recente, Parallelle ontwikkelingen in het Sociaal domein en het Veiligheidsdomein hebben geleid tot een integrale aanpak van de uiteenlopende... Read More