Blogs

Domeingerichte aanpak

Centrale overheid eist integrale domein overschrijdende sluitende aanpak

Sinds 1 oktober 2018 moesten alle gemeenten voor de aanpak van personen met verward gedrag een integrale domeinoverschrijdende aanpak... Read More
Cameratoezicht
Domeingerichte aanpak
Ondermijning & Interventie

Wat is de impact van ondermijning en georganiseerde criminaliteit op de samenleving?

De bekende De Dikke Van Dale toont ons maar liefst 8 verschillende betekenissen van het woord ondermijning. Als wij... Read More
Domeingerichte aanpak
Ex-gedetineerden
Persoonsgerichte aanpak

Gemeentelijke nazorg ex-gedetineerden moet slimmer worden georganiseerd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nazorg van ex-gedetineerden. Het hele proces is gecompliceerd. Dat komt omdat de nazorg uit... Read More
Domeingerichte aanpak
Ex-gedetineerden
Persoonsgerichte aanpak

Biedt een positief perspectief bij nazorg ex-gedetineerden en voorkom recidive

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat goede nazorg voor ex-gedetineerden het aantal recidivisten sterk terug dringt. In feite is de... Read More