Platform OOV

Inspiratie, kennis, trainingen en oplossingen
om informatie gestuurd samen te werken aan Veiligheid & Zorg

Hoe een compact Veiligheid en Zorg team heel krachtig kan zijn door informatie gestuurd samen te werken.

Platform OOV helpt met kennis, tools, techniek en vaardigheden om OOV en Zorg problematiek slim aan te pakken en compacte OOV teams daadkrachtig en succesvol te maken.

Voor de aanpak van de volgende probleemgebieden en werkvelden zijn goed uitgewerkte oplossingen beschikbaar:

De actieve aanpak van OOV problematiek wordt steeds belangrijker in het zorg en veiligheidsbeleid van Nederland. OOV problematiek is divers. Variërend van een pandemie, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een terugkerende zedendelinquent, een ontuchtzaak, een gezinsdrama, vergunning overtredingen, de vondst van een drugslab, een incident met een verward persoon, de samenkomst van ordeverstoorders tot de komst van een asielzoekerscentrum.
Aan de gemeente de lastige taak om de regie te voeren op de (bestuurlijke) integrale aanpak van al deze zaken, waarbij de gecombineerde inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten wordt geïntensiveerd. Ook de centrale overheid vraagt inmiddels om directe actie en inzet van meer middelen.

Schrijf je in voor een kennissessie of vraag een demo aan van een OOV-oplossing binnen aangesloten gemeenten.

Geplande evenementen

Evenementen

divider

Softskills en systeemskills voor een oplossing die écht werkt!

Uiteindelijk gaat het om de mensen die met behulp van slimme oplossingen daadkrachtig de problematiek aanpakken. Om straatprofessionals en  beleidsmedewerkers nog succesvoller te maken bieden we deze trainingen aan in samenwerking met RONT Management Consultants.

Met de trainingen laten we professionals kennis maken met de methodieken van RONT en de instrumenten van C3Group, zodat ze deze gericht kunnen toepassen in de praktijk.

Oftewel alle aandacht voor de inhoud en het proces.

divider

Maak vrijblijvend kennis met ons

Tijdens een demonstratie laten we u de basis zien van onze software en bijbehorende applicaties. Ook geven we inzicht in cases van andere gemeenten en hoe zij de software hebben ervaren.

Een vervolgstap kan zijn om een pilot te starten, waarbij de software volledig voor uw gemeente inrichten. Mocht de pilot niet succesvol zijn dan ontvang u de initiële investering van de pilot direct terug. Zo zeker zijn wij van onze software!

divider

Selectie van gemeenten die u voor gingen

Honderden organisaties binnen meer dan 50 gemeenten zijn door ons getraind en werken met onze software.

Smart samenwerken binnen jeugd ondersteuningsteams Nissewaard

Elke professional wordt optimaal ondersteund en heeft op het juiste moment toegang tot geautoriseerde informatie over aantallen, aanpakken, risicoprofielen, leefgebieden en resultaten van het betrokken netwerk, met uitgebreide rapportagemogelijkheden.

Integrale aanpak ondermijning in Capelle

Elke professional wordt optimaal ondersteund en heeft op het juiste moment toegang tot geautoriseerde informatie over aantallen, aanpakken, risicoprofielen, leefgebieden en resultaten van het betrokken netwerk, met uitgebreide rapportagemogelijkheden.

Ondermijning aanpakken in Dordrecht

Als je het hebt over ‘langdurig samenwerken’, denk je aan de C3Group. Dit bedrijf heeft uitgesproken ideeën over succesvol samenwerken en levert een methodiek die eenvoudig in te voeren is. Binnen Dordrecht gebruiken we de SMART-Samenwerken methodiek ook voor de aanpak van woonoverlast en aandacht huishoudens.

Aandachthuishoudens in Dordrecht

Aandachthuishoudens en woonoverlast-multi-probleemgezinnen in de gemeente Dordrecht zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk komt deze samenwerking in Nederland en in Dordrecht vaak nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat problemen niet adequaat worden aangepakt en er elk jaar 2,5 miljard euro wordt verspild in de hulpverlening aan multi-probleemgezinnen.

In de C3-SMART-CITY PILOT wordt op een beheerste manier uitgevonden wat wel en niet werkt, met de inzet van de applicatie bij de aanpak van complexe problematiek in gezinnen en de aanpak van woonoverlast. Er is zowel een oplossing voor het gezin als geheel wordt ontwikkeld, door middel van een samenhangend en volgordelijk plan, als een aanpak ontwikkeld om te doen wat nodig is om zorgwekkende situaties rondom woonoverlast te laten stoppen. Kijk voor meer informatie op de website van RONT Management Consultants.