Generieke OOV aanpak (GOOV)- Oplossing

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een Generieke OOV (GOOV) oplossing ontwikkeld op basis van jaren ervaring met het oplossen van complexe problematiek binnen het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

De oplossing voor “Hoe een compact OOV team heel krachtig kan zijn.”

Regelmatig ontstaat er ergens in Nederland ophef binnen een gemeente. De oorzaken zijn divers, variërend van een pandemie, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een terugkerende zedendelinquent, een ontuchtzaak, een gezinsdrama, de vondst van een drugslab, een incident met een verward persoon, de samenkomst van ordeverstoorders tot de komst van een asielzoekerscentrum. Een dergelijke gebeurtenis kan leiden tot vergaande spanningen in de gemeenschap met mogelijk grote gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. Aan u als team OOV de taak om, in samenwerking met betrokken (veiligheids)partners, te komen tot een doeltreffende aanpak van de complexe veiligheidsproblematiek die zich ook in uw gemeente kan of zal voordoen. Met de GOOV oplossing ontstaat de samenwerking en de gezamenlijke opbouw van een generiek regie-dossier gestructureerd en volgens de AVG en Wpg. De eerste signalen van OOV problematiek komen bijna altijd van de straat. Het gebruik van de Straatsignaal app door de straat-professionals is dan ook een waardevolle aanvulling op de GOOV applicatie. Tijdens de bijbehorende training wordt aandacht besteed hoe een compact OOV team heel krachtig kan zijn en het verschil kan maken in complexe en urgente veiligheidscasuïstiek.


Generieke OOV

De generieke OOV aanpak levert het volgende op:


Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze wijkaanpak oplossing wordt gebruikt door coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

  • Gemeenten
  • Woningcorporaties
  • Regionale samenwerkingsverbanden
  • Adviseurs, regisseurs, projectleiders en programmamanagers openbare orde en veiligheid, in het bijzonder bij kleine en middelgrote gemeenten met grootstedelijke en complexe veiligheidsproblematiek.

*referenties op aanvraag


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via het onderstaande formulier of je kunt altijd bellen met de specialisten van de C3Group en RONT Management Consultants op telefoon nummer (0345-638 090).