Trainingen, opleidingen en trainers

Samenwerken binnen openbare orde & veiligheid is essentieel om tot de juiste interventies en aanpak te komen. Wij doen dat samen met trainers en experts uit het veld. Een groot gedeelte van deze experts vormen samen met gemeenten en organisaties een adviesraad. De aanpak van OOV problematiek wordt alleen succesvol als publieke en private organisaties samenwerken om het gemeenschappelijk doel te kunnen realiseren!

Thumbnail van het Training 'Bibob'

2 Daagse training 'Bibob – integraal werkproces van bestuurlijk, juridisch en informatiegestuurd onderzoek'

Leer hoe je als bibob coördinator, de afdeling vergunningen en het team aanpak Ondermijning elkaar kunnen versterken en in minder tijd, meer ondermijnende activiteiten en ontwikkelingen binnen de gemeente succesvol aan kunnen pakken.

Lees verder…

divider

Gemeenten, politie, het openbaar ministerie, de belastingdienst, Regionale Informatie en Expertise Centra, Omgevingsdiensten en andere partners werken aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van de (gecombineerde) inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten.

Lees verder…

divider

De cursus bestaat uit een mix van theorie (kennis over de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek uit de eigen organisatie en van elders uit het land), vaardigheden (trainen van competenties) en gereedschap (methodieken om interveniëren) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt en tot het gewenste proces en resultaat leidt.

divider

Om straatintimidatie gericht te kunnen aanpakken is inzicht vereist in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots. De gemeente Dordrecht heeft, samen met C3Group en RONT, het initiatief genomen om hiervoor de ‘Stop intimidatie App’ te ontwikkelen die door alle gemeenten van Nederland kan worden gebruikt.

divider
Bij het aanpakken van ondermijning worden vaak persoonsgegevens verwerkt. Door de context van de verwerkingen gaat het hier snel om bijzondere persoonsgegevens onder de AVG, of gegevens onder de WPG. Een gemeente moet aantonen dat de aanpak effectief is, maar ook dat de privacy van betrokkenen goed is geborgd.

Lees verder…

divider

Training 'Casus- en procesregie'

Hoe zorg je ervoor dat het doel behaald wordt en bewaak je de voortgang? Met een deze twee trainingen ben je in staatleiderschap te tonen en de doelen te behalen.

divider

Om echt alle kennis en daadkracht uit een OOV team te halen binnen een specifiek werkveld,  bieden we  toegespitste werkproces en systeem trainingen aan. Hier trainen we hoe je een dossier opbouwt en informatie deelt binnen bijvoorbeeld de persoonsgericht aanpak, de aanpak ondermijning, groepsaanpak, woonoverlast, wijkaanpak, etc.

Vraag specifieke werkveld training aan

divider

Hieronder een overzicht van de aangesloten trainers. De trainingen worden vaak in onderlinge samenwerking tussen de trainers gegeven. Alleen door onderlinge samenwerking tussen verschillende trainers worden zowel de werkprocessen, de communicatievaardigheden en de systeemkennis overgedragen die allen  nodig zijn om een specifiek werkveld te beheersen.

Senior adviseur RONT Management Consultants Ik ben een netwerker en verbinder. Ik ben ervan overtuigd dat je complexe maatschappelijke zorg- en veiligheidsopgaven alleen kunt realiseren wanneer je hier samen de schouders onder zet.

divider

Managing consultant bij C3Group. Ik ben een innovator en verbinder. Gespecialiseerd in informatie-gestuurd samenwerken en de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden zoals multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. In een 50-tal gemeenten en regionale organisaties heb ik meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.

Robert van Brakel
divider
Maarten de Man

AVG jurist Maarten heeft veel kennis en ervaring met de complexe vraagstukken die samenhangen met de nieuwe privacywetgeving, de AVG. Hij helpt bedrijven en organisaties bij de implementatie van de AVG als kennispartner of als projectleider. Daarbij ondersteund Maarten organisaties bij het uitvoeren van Privacy Impact Assesments en vervult hij voor een aantal organisaties de rol van Functionaris Gegevensbescherming.

divider

Advocaat Franc Pommer is een ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht, meer specifiek op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving. Hij rondde in 2013 met succes de Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke ordening en milieu af. Daarnaast is hij als een van de weinige advocaten in Nederland gespecialiseerd in het openbare orderecht.

Franc Pommer
divider
Wim Ploeg van Ondermijningsspecialisten.nl

Ondermijningsspecialist

Training: “Herken en erken signalen van ondermijning”

Ben je werkzaam in het publieke domein en wil je weten waar op te letten als het gaat om ondermijning? Dan is deze training zeker de moeite waard. Afhankelijk van de wensen kunnen wij een training aanbieden van 2 uur (signalen herkennen en erkennen) en 4 uur (signalen herkennen en erkennen, mogelijkheid om eigen zaken in te brengen en deze te bespreken). Deze trainingen geven we tot maximaal 20 personen per training, op uw eigen locatie of op een nader bepalen trainingslocatie in Nederland of Vlaamstalig België.

divider

Ondermijningsspecialist

Training: “Operationele aanpak van Ondermijning”

Deze training verzorgen wij voor iedereen die te maken krijgt met de operationele aanpak van ondermijning. Deze op maat gemaakte training geven we voor groepen van 5-20 personen binnen uw organisatie. Afhankelijk van uw wensen wordt een meerdaagse training samengesteld. Vast onderdelen van de training zijn altijd: herkennen van signalen, verwerken en verrijken van signalen, projectgericht werken, interventie-mogelijkheden en juridische zaken. Tijdens deze training krijgen de cursisten inzicht in hoe om te gaan met ondermijning en de aanpak van ondermijning. Deze training wordt opgebouwd uit modules waarbij naar gelang de behoefte van u als klant gekeken wordt naar uw wensen.

Tanni Sanichar
divider
Joost Vos

Partner RONT Doelgericht organiseren betekent voor RONT: Plannen goed afstemmen maar daarover niet meer vastleggen dan 1 A3-tje. Processen goed organiseren maar die niet zo dichtregelen dat professionals het zinloos vinden. Leidinggeven met richtinggevoel en daarbij goed aandacht hebben voor het team en voor je eigen rol. Resultaten zichtbaar maken met minder cijfers en meer dialoog.

divider
(trainer van de bestuurlijke en juridische training) Frank heeft bij de Politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtbank gewerkt. In 2005 heeft Frank als projectleider van het Regionale Informatie en Expertise Centrum Limburg-Zuid aan de wieg gestaan van wat toen nog de ‘bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit’ werd genoemd. Inmiddels heeft deze aanpak een uitrol gehad over heel Nederland en is uitgegroeid tot een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

divider

C3Group en haar partners stellen op 2 november 2017 de Adviesraad Ondermijning in

Door het Studiecentrum voor Bedrijfsleven en Overheid (SBO) is de C3Group de unieke mogelijkheid geboden om uit de relaties van het SBO een zo breed mogelijk veld van experts samen te stellen die bereid zijn om in de nieuw te vormen “Adviesraad Ondermijning” zitting te nemen. Tijdens “The Amsterdam Security Convention 2017”, in de RAI te Amsterdam zal op 2 november, aansluitend aan het SBO congres “Veiligheid in de wijk”, de “Adviesraad Ondermijning” definitief worden geformeerd. Deze adviesraad zal bestaan uit professionals die zich bezighouden met de aanpak van alle denkbare vormen van ondermijning. Deze bijeenkomst op 2 november is de kick-off meeting voor de advieswerkzaamheden van de adviesraad.

Inspirerende bijeenkomsten koplopersgroep Aanpak Ondermijning vanaf 2020

Acht gemeenten in samenwerking met C3Group en RONT management consultants vormen de koplopersgroep Aanpak Ondermijning in Nederland. Aangevuld met juridische kennis van AVG Juristen en Hekkelman Advocaten wordt bepaald hoe complexe ondermijningszaken het beste kunnen worden opgelost. De koplopersgroep komt vanaf 2020 drie tot vier keer bij elkaar om het werkproces, de C3 applicaties en de juridische onderbouwing aan te scherpen.

De opgebouwde kennis van de koplopersgroep wordt via webinars en andere evenementen doorgegeven aan OOV professionals binnen rest van Nederland. De geboden functionaliteit is opgedeeld in een regie onderdeel ter ondersteuning van de uitvoering van de samenwerking binnen het interventieteam en uit een analyse gedeelte waar de analisten mee uit de voeten kunnen. Deze beide functionaliteiten zijn op autorisatieniveau van elkaar gescheiden en kunnen afzonderlijk worden aangeschaft. De leden van de adviesgroep en de C3Group bestuderen nog de verdere scheiding van analyse en regie functionaliteiten, op gemeenteniveau, binnen de applicatie. De C3Group zal de adviezen verwerken in de applicatie en deze dan beschikbaar stellen aan de opdrachtgevers en gebruikers van de C3 systemen.