Training “Aanpak straatintimidatie” – van plan tot uitvoering

Frank van Summeren, Robert van Brakel

Training “Aanpak straatintimidatie” – van plan tot uitvoering

51 51 mensen hebben dit evenement bekeken.

2-Daagse training

In iedere gemeente ondervinden burgers hinder van straatintimidatie en straatgeweld, dat is heel intimiderend. Het gaat dan om verbale, non-verbale of fysieke ongewenste toenadering in de openbare ruimte (zoals nafluiten, na sissen, naroepen, nastaren, hinderlijk volgen, betasten, schoppen, slaan of in het nauw drijven).

Vormen van straatintimidatie komen in iedere gemeente voor, in het openbaar vervoer, in het uitgaansleven of in een openbaar gebouw, zoals een bibliotheek of zwembad. Als jij verantwoordelijk bent voor de veiligheid in de publieke ruimten binnen jouw gemeente is deze training zeker de moeite waard omdat het handvaten geeft voor concrete aanpak met oplossingen.

Om Straatintimidatie en straatgeweld binnen jouw gemeente aan te pakken hebben wij de ‘Stop intimidatie’ app ontwikkeld met een bijbehorend programma voor draagvlak en een publiekscampagne. Tijdens deze training wordt zowel de technische oplossing van de app en het landelijk meldpunt als de nodige voorlichting besproken. Heel belangrijk om burgers het vertrouwen terug te laten krijgen dat de overheid/gemeente echt iets doet, slachtoffers helpt (zonder stigma) en daders en hotspots zichtbaar aanpakt (in een samenwerking tussen BOA’s en de Politie). De gemeente krijgt hiervoor een eigen ‘Stop intimidatie regiesysteem’ dat aangesloten is op de Stop Intimidatie app die alle burgers in Nederland kunnen downloaden.

Burgers in Dordrecht zijn voor de aanpak van straatintimidatie zelfs een petitie gestart en ook gemeente Dordrecht heeft Straatintimidatie nu aangepakt. Klik op filmpje ‘Stop Intimidatie’ om te zien hoe Intimidatie kan worden aangepakt.

Programma ‘Stop straatintimidatie’ 

Onder straatintimidatie wordt verstaan: “seksuele uitlatingen, (dreiging van) geweld of andere gedragingen in de openbare ruimte die beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend zijn en het gevoel van veiligheid en vrijheid negatief beïnvloeden.” Veel gemeenten willen straatintimidatie actiever aanpakken, maar weten niet precies hoe.  Dat kan middels vier pijlers: slachtoffers, daders, communicatie en preventie. Tijdens deze training maak je kennis met deze praktische aanpak.

De gemeente Dordrecht heeft al enkele jaren ervaring met de aanpak van straatintimidatie en doet – samen met nog een aantal andere gemeenten – mee met het Veilige Steden-initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Doel van het programma is een veilige openbare ruimte voor meiden, vrouwen en LHBTI om straatintimidatie preventief aan te pakken. Het Dordtse programma Veilige Steden richt zich op bewustwording, preventie en signalering, gericht op jongeren in het onderwijs en het uitgaansgebied in Dordrecht. 

Informatiepositie aanpak straatintimidatie  (Download de gratis App)

Om straatintimidatie gericht te kunnen aanpakken is inzicht vereist in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots. De gemeente Dordrecht heeft, samen met C3Group en RONT, het initiatief genomen om hiervoor de ‘Stop intimidatie App’ te ontwikkelen die door alle gemeenten van Nederland kan worden gebruikt.  Om burgers in heel NEDERLAND in staat te stellen om grensoverschrijdend gedrag (zoals seksuele intimidatie en (dreiging) geweld) in de openbare ruimte te melden is de app vrij beschikbaar in de stores van Apple en Google, download de gratis app.  Burgers die slachtoffer en/of getuige zijn van straatintimidatie kunnen via de app eenvoudig (desgewenst anoniem) een melding doen (over het incident, de locatie, het tijdstip), zodat er inzicht kan worden verkregen in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots en er desgewenst direct actie kan worden ondernomen om straatintimidatie (waar mogelijk) te voorkomen door de gelegenheid te beperken en/of de pakkans te vergroten (bijvoorbeeld snoeien begroeiing, betere verlichting, voorlichting en verwijsfunctie). Dit is een innovatieve manier om straatintimidatie aan te pakken, opgezet in samenwerking  met de gemeente Dordrecht. Zie voor meer informatie: Smart city Dordrecht

Tijdens de Training worden de volgende onderwerpen inhoudelijk behandeld:

  • Straatintimidatie in Nederland: Aard, omvang en verschijningsvormen.
  • Het stappenplan voor de opzet van een straatintimidatie beleid van jouw gemeente.
  • Voorbeeld casus aanpak van straat intimidatie in de gemeente Dordrecht met Stop Intimidatie app.
  • Doorgroei naar Landelijk meldpunt straatintimidatie – Stop Intimidatie app en bijbehorend regiesysteem voor een sluitende aanpak in jouw gemeente.
  • Hoe sluit je jouw gemeente snel aan op het Landelijk meldpunt straatintimidatie.
  • Hoe zit het met een DPIA voor een AVG-proof werkproces en goedkeuring van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de CISO om te voldoen aan de BIO.
  • Inhoudelijke kennis van de mogelijkheden van de software en apps waarmee je binnen jouw gemeente het straatintimidatie beleid voor professionals en burgers vorm geeft.
  • Rijker verantwoorden over de resultaten van het gemeentelijke beleid en de meeste complexe straatintimidatie cases overzichtelijk te presenteren.


Doelgroep:

  • Adviseurs, regisseurs, projectleiders en programmamanagers rond de aanpak van Straatintimidatie en veiligheid in de openbare ruimte bij gemeenten, politie, openbaar ministerie.


Trainers:

Frank van Summeren

Senior adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants, programmaleider veiligheid bij de LOI, hoofddocent van de jaaropleiding integrale aanpak van ondermijning van SBO, hoofddocent van de opleiding regisseur in veiligheid van het CCV en hoofddocent van de cursus aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden van het HCB.

Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via meer informatie of je kunt altijd bellen met de specialisten van de C3Group en RONT Management Consultants op telefoon nummer (088 – 505 82 30).

Aanvullende details

Betrokken partners van Platform OOV - C3Group en RONT

Kosten - € 975,-

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement: https://platformoov.nl/aanmelden-training-aanpak-straatintimidatie/ →

 

Datum en tijd

19-10-2023 - 09:00 aan
19-10-2023 - 17:00
 

Einddatum registratie

18-10-2023
 

Evenement types

 

Evenement categorie

Share With Friends