Training ‘Aanpak straatintimidatie’

Mick Claessens, Frank van Summeren, Robert van Brakel

Training ‘Aanpak straatintimidatie’

777 777 mensen hebben dit evenement bekeken.

Training ‘Aanpak straatintimidatie’ – van plan tot uitvoering

Tijdens de Training ‘Aanpak straatintimidatie’ leer je:

 • Wat de aard, omvang en oorsprong is van straatintimidatie.
 • Hoe je straatintimidatie aanpakt.
 • Welke interventies, wanneer en onder welke omstandigheden werken.
 • Op welke manier je een goede informatiepositie verkrijgt op basis waarvan interventies gericht kunnen worden ingezet.
 • Welke wet- en regelgeving kan worden toegepast bij de aanpak van straatintimidatie.
 • Hoe je een succesvol Straatintimidatie beleid in korte tijd ontwikkelt en uitvoert (met bijdragen van de gemeente Dordrecht en Eindhoven).
 • De ervaringen van het Landelijk Programma Stop Straatintimidatie en de aanpak van Straatintimidatie door pro-actieve voorbeeld gemeenten.

Platform Openbare Orde en Veiligheid ism RONT Management Consultants, C3 Group, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Security Delta, de gemeenten Dordrecht en Eindhoven en Stichting Stop Straatintimidatie.

Aanpak straatintimidatie

In Nederland ondervinden burgers hinder van straatintimidatie. Onder straatintimidatie wordt verstaan: “seksuele uitlatingen of (andere) gedragingen in de openbare ruimte die beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend zijn en het gevoel van veiligheid en vrijheid negatief beïnvloeden.” Het gaat dan om verbale, non-verbale of fysieke ongewenste toenadering in de openbare ruimte (zoals naroepen, nastaren, hinderlijk volgen, betasten of in het nauw drijven). Vormen van straatintimidatie vinden plaats op straat, in het openbaar vervoer, in het uitgaansleven of in een openbaar gebouw.

Om straatintimidatie gericht te kunnen aanpakken is inzicht vereist in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots. Op basis hiervan kan de gemeente met haar partners gerichte acties ondernemen om straatintimidatie (waar mogelijk) te voorkomen door de gelegenheid te beperken en/of de pakkans te vergroten (bijvoorbeeld meer toezicht op hotspots en voorlichting aan potentiële slachtoffers).

Onze aanpak

De training bestaat uit een mix van theorie (kennis over de aanpak van straatintimidatie), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek uit de eigen organisatie en van elders uit het land), vaardigheden (trainen van competenties) en gereedschap (methodieken om interveniëren) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt en tot het gewenste proces en resultaat leidt. Tijdens de training is er de gelegenheid om volop kennis en ervaringen te delen met vakgenoten zodat je van elkaar kunt leren.

Doelgroep opleiding

Gemeenten, politie, openbaar ministerie, beveiligingsbedrijven, openbaar vervoersbedrijven, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties.

Investering voor deelname aan de training

De investering voor deelname aan de 2-daagse training aanpak van straatintimidatie bedraagt €1.250,- euro (exclusief btw). Het is daarnaast mogelijk om deze training op maat incompany met jouw team te volgen.

Participeren aan de training

Wil je meer weten over deelname aan de training aanpak van straatintimidatie? Neem dan contact op met Frank van Summeren (email: summeren@rontmc.nl, telefoonnummer: 0615259534)

Docenten training

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de training aanpak straatintimidatie.

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, docent informatie gestuurd samenwerken, initiatiefnemer van het Platform Openbare Orde en Veiligheid en ontwikkelaar van de stop intimidatie app.

Mick Claessens, Adviseur Gedrag en Samenleving en onderzoeker omvang, aard en verschijningsvormen van straatintimidatie in Nederland bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Fons van Overbeek, strategisch beleidsadviseur OOV – aanpak straatintimidatie bij gemeente Eindhoven

Programmering training

De training aanpak van straatintimidatie bestaat uit een tweetal modules.

Module 1 Straatintimidatie (9 december 2024)

Straatintimidatie

 • Wat is de aard, omvang en oorsprong van straatintimidatie?
 • Welke verschijningsvormen van straatintimidatie zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de oorzaken en mogelijke gevolgen van problematisch gedrag?
 • Wat is de achtergrond van daders en/of slachtoffers van straatintimidatie?
 • Op welke manier kun je een gedragsverandering teweeg brengen bij daders van straatintimidatie?

Collectief gedrag in relatie tot openbare orde handhaving

 • Hoe komt collectief gedrag tot stand?
 • Op welke manier kan collectief gedrag (on)bedoeld bijdragen aan misstanden in de openbare ruimte?
 • Hoe kunnen collectieve misdragingen worden voorkomen?
 • Op welke manier kan de gelegenheid worden beperkt om ongestraft problematisch gedrag te vertonen?

Wet- en regelgeving bij de aanpak van straatintimidatie

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van straatintimidatie?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester aan de wet?
 • Welke bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen kun je treffen bij misdragingen?

Module 2 Informatie gestuurd (samen)werken (16 december 2024)

Signaleren

 • Op welke manier kun je problematisch afwijkend gedrag herkennen?
 • Hoe signaleer je problematisch afwijkend gedrag?
 • Wat zijn indicatoren voor problematisch afwijkend gedrag?

Informatiepositie versterken

 • Wat is het belang van informatie gestuurd (samen)werken?
 • Hoe werk je informatie gestuurd (samen) bij de aanpak van straatintimidatie?
 • Wat is er nodig om succesvol informatie gestuurd (samen) te werken?
 • Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met andere betrokken organisaties en professionals?
 • Hoe krijg je zicht op trends, ontwikkelingen, mogelijke daders, slachtoffers en hotspots van straatintimidatie?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van de aanpak van straatintimidatie?

Aanpak van straatintimidatie

 • Hoe kom je tot een aanpak van straatintimidatie?
 • Op welke manier kun je gezamenlijk een goede informatiepositie verkrijgen op basis waarvan gericht interventies kunnen worden uitgevoerd?
 • Welke interventies werken, wanneer en onder welke omstandigheden om misstanden gericht aan te pakken?
 • Hoe kan recidive bij daders zoveel mogelijk worden voorkomen met gerichte interventies?


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via meer informatie of je kunt altijd bellen met de specialisten van Platform OOV op telefoon nummer (088 – 505 82 30).

Aanvullende details

Betrokken partners van Platform OOV - RONT Management Consultants, C3 Group, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Security Delta, de gemeenten Dordrecht en Eindhoven en Stichting Stop Straatintimidatie.

Kosten - €1.250,- euro

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement: https://platformoov.nl/aanmelden-training-aanpak-straatintimidatie/ →

 

Datum en tijd

09-12-2024 - 09:30 aan
16-12-2024 - 17:00
 

Einddatum registratie

13-12-2024
 

Evenement types

 

Evenement categorie

Share With Friends