Frank van Summeren

Frank van Summeren

Senior adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants, programmaleider veiligheid bij de LOI, hoofddocent van de jaaropleiding integrale aanpak van ondermijning van SBO, hoofddocent van de opleiding regisseur in veiligheid van het CCV en hoofddocent van de cursus aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden van het HCB.

Wie ben je?

Ik ben een netwerker en verbinder. Ik ben ervan overtuigd dat je complexe maatschappelijke zorg- en veiligheidsopgaven alleen kunt realiseren wanneer je hier samen de schouders onder zet.

Wat doe je bij RONT?

Bij RONT Management Consultants deel ik kennis en ervaringen met zorg- en veiligheidsprofessionals werkzaam bij de (semi) overheid en het bedrijfsleven met als doel om van elkaar te leren en te komen tot een aanpak die werkt. Hierbij maak ik desgewenst gebruik van diverse tools (zoals de A3 methodiek, Rijker Verantwoorden, Zelfredzaamheidsmatrix) om samenwerking en kennisdeling tussen professionals afkomstig uit verschillende organisaties tot stand te brengen.

Wat heb je al gedaan?

Ik studeerde Integrale Veiligheid aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch en Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Ik heb als congres- en opleidingsmanager veiligheid bij Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid jarenlange ervaring opgedaan met het ontwikkelen en organiseren van congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor veiligheidsprofessionals over uiteenlopende onderwerpen als nazorg aan ex-gedetineerden, aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, voorkoming van radicalisering en terrorisme, integrale aanpak van multi probleemgezinnen en hulpverlening en zorg aan personen met verward gedrag.

Bij het Centrum voor Studiereizen heb ik diverse internationale excursies georganiseerd in binnen- en buitenland voor veiligheidsprofessionals over onder meer de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Als onderzoeker bij Partners+Pröpper heb ik talloze onderzoeken uitgevoerd naar complexe maatschappelijke zorg- en veiligheidsopgaven zoals de samenwerking in en binnen veiligheidshuizen.

Telefoonnummer:
Aantal personen:
Er zijn momenteel geen evenementen.
Er zijn momenteel geen evenementen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *