3-Daagse opleiding “Aanpak voetbal gerelateerde incidenten”- van plan tot uitvoering

Frank van Summeren, Robert van Brakel

3-Daagse opleiding “Aanpak voetbal gerelateerde incidenten”- van plan tot uitvoering

80 80 mensen hebben dit evenement bekeken.

Tijdens deze cursus leer je:

 • Wat de aard, omvang en oorsprong is van voetbal gerelateerde incidenten.
 • Hoe je voetbal gerelateerde incidenten aanpakt.
 • Welke interventies, wanneer en onder welke omstandigheden werken.
 • Op welke manier je een goede informatiepositie verkrijgt op basis waarvan interventies gericht kunnen worden ingezet.
 • Welke wet- en regelgeving kan worden toegepast bij de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten.
 • Hoe stel je een beleidsplan op voor de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten.

Platform Openbare Orde en Veiligheid ism RONT Management Consultants en C3 Group

Persoonsgerichte aanpak van orde verstoorders in het voetbal

Het voornemen is dat in alle 31 gemeenten met een betaald voetbal organisatie een functionerende persoonsgerichte aanpak (PGA) wordt toegepast. Binnen deze aanpak stemmen de voetbalclubs, politie en het Openbaar Ministerie onder regie van de gemeente af welke mogelijkheden er zijn om daders aan te pakken bij ordeverstoringen in het voetbal, waaronder racisme en discriminatie. Per ordeverstoorder wordt bekeken welke interventie(s) hardnekkig gedrag van ordeverstoringen doorbreekt. De PGA draagt bij aan vroegsignalering van misstanden en een afhandeling op maat van misdragingen. Met de PGA kan problematiek in het voetbal beheersbaar worden gehouden en kan (op basis van een verkregen informatiepositie) adequaat worden opgetreden wanneer het toch dreigt mis te gaan waardoor verdere escalatie kan worden voorkomen.

Voor een succesvolle persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal is een goede gezamenlijke informatiepositie vereist om interventies gericht en in samenhang in te zetten onder regie van de gemeente. De informatiepositie over een orderverstoorder ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak kan worden opgebouwd door het registreren, delen, bundelen en analyseren van de informatie die in de gemeentelijke organisatie en bij de BVO, OM en politie aanwezig is.

Onze aanpak
De cursus bestaat uit een mix van theorie (kennis over de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek uit de eigen organisatie en van elders uit het land), vaardigheden (trainen van competenties) en gereedschap (methodieken om interveniëren) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt en tot het gewenste proces en resultaat leidt. Tijdens de cursus is er de gelegenheid om volop kennis en ervaringen te delen met vakgenoten zodat je van elkaar kunt leren.

Doelgroep opleiding
Gemeenten, politie, het openbaar ministerie en (betaald) voetbalclubs.

Leerdoelen cursus:

 • Wat de aard, omvang en oorsprong is van voetbal gerelateerde incidenten.
 • Hoe je voetbal gerelateerde incidenten aanpakt.
 • Welke interventies, wanneer en onder welke omstandigheden werken.
 • Op welke manier je een goede informatiepositie verkrijgt op basis waarvan interventies gericht kunnen worden ingezet.
 • Welke wet- en regelgeving kan worden toegepast bij de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten.

Investering voor deelname aan de cursus
De investering voor deelname aan de 3-daagse cursus aanpak van voetbal gerelateerde incidenten bedraagt 2000 euro (exclusief btw). Het is daarnaast mogelijk om deze cursus op maat in-company met jouw team te volgen.

Participeren aan de cursus
Wil je meer weten over deelname aan de cursus aanpak van voetbal gerelateerde incidenten? Neem dan contact op met Frank van Summeren (email: summeren@rontmc.nl, telefoonnummer: 0615259534)

Docenten cursus

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de cursus aanpak voetbal gerelateerde incidenten

Robert van Brakel, Managing Consultant C3 Group en specialist op informatie gestuurd samenwerken met overzicht, inzicht en regie op resultaat.

Programmering cursus
De cursus aanpak van voetbal gerelateerde incidenten bestaat uit een drietal modules.

Module 1 Voetbal gerelateerde incidenten (4 juni 2024)

Voetbal gerelateerde incidenten

 • Wat is de aard, omvang en oorsprong van voetbal gerelateerde incidenten?
 • Welke verschijningsvormen van voetbal gerelateerde incidenten zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de oorzaken en mogelijke gevolgen van problematisch gedrag rond om het voetbal?
 • Wat is de achtergrond van daders en/of slachtoffers van voetbal gerelateerde incidenten?
 • Op welke manier kun je een gedragsverandering teweeg brengen bij orde verstoorders in het voetbal?

Collectief gedrag in relatie tot openbare orde handhaving

 • Hoe komt collectief gedrag tot stand?
 • Op welke manier kan collectief gedrag (on)bedoeld bijdragen aan grootschalige ongeregeldheden en openbare orde verstoringen?
 • Hoe kunnen collectieve geweldsuitbarstingen worden voorkomen?
 • Op welke manier kan de gelegenheid worden beperkt om ongestraft geweld te plegen?

 

Module 2 Informatie gestuurd (samen)werken (11 juni 2024)

Signaleren

 • Op welke manier kun je problematisch afwijkend gedrag herkennen?
 • Hoe signaleer je problematisch afwijkend gedrag?
 • Wat zijn indicatoren voor problematisch afwijkend gedrag?

Informatiepositie versterken

 • Wat is het belang van informatie gestuurd (samen)werken?
 • Hoe werk je informatie gestuurd (samen) bij de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten?
 • Wat is er nodig om succesvol informatie gestuurd (samen) te werken?
 • Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met andere betrokken organisaties en professionals?
 • Hoe krijg je zicht op trends, ontwikkelingen, mogelijke daders, slachtoffers en hotspots van voetbal gerelateerde incidenten?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten?

Module 3 Aanpak voetbal gerelateerde incidenten (18 juni 2024)

Persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal

 • Hoe kom je tot een integrale persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal?
 • Op welke manier kun je gezamenlijk een goede informatiepositie verkrijgen op basis waarvan gericht interventies kunnen worden uitgevoerd?
 • Welke interventies werken, wanneer en onder welke omstandigheden om voetbal gerelateerde incidenten gericht aan te pakken?
 • Hoe kan recidive bij stelselmatige daders zoveel mogelijk worden voorkomen met gerichte interventies?

Wet- en regelgeving bij de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester aan de wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?
 • Welke bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen kun je treffen bij misdragingen rond het voetbal?

Aanvullende details

Betrokken partners van Platform OOV - C3Group en RONT

Kosten - € 2.000,-

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement: https://platformoov.nl/aanmelden-3-daagse-opleiding-aanpak-voetbal-gerelateerde-incidenten/ →

 

Datum en tijd

04-06-2024 - 09:00 aan
18-06-2024 - 17:00
 

Einddatum registratie

03-06-2024
 

Locatie

 

Evenement types

 

Evenement categorie

Share With Friends