Opleiding ‘Aanpak voetbal gerelateerde incidenten’

Frank van Summeren, Robert van Brakel

Opleiding ‘Aanpak voetbal gerelateerde incidenten’

905 905 mensen hebben dit evenement bekeken.

Tijdens de 3-Daagse opleiding ‘Aanpak voetbal gerelateerde incidenten’- van plan tot uitvoering leer je:

 • Wat de aard, omvang en oorsprong is van voetbal gerelateerde incidenten.
 • Hoe je voetbal gerelateerde incidenten aanpakt met interventies uit de kennisbank.
 • Welke interventies, wanneer en onder welke omstandigheden het beste werken.
 • Op welke manier je een goede informatiepositie verkrijgt op basis waarvan interventies gericht kunnen worden ingezet.
 • Welke wet- en regelgeving kan worden toegepast bij de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten.
 • Hoe stel je een plan op voor de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten en draag je zorg voor een gefaseerde uitvoering die AVG- en WPG-proof is.
 • Alle onderwerpen worden verrijkt met praktijkervaringen van voorbeeld gemeenten.

Platform Openbare Orde en Veiligheid ism RONT Management Consultants en C3 Group

Persoonsgerichte aanpak van orde verstoorders in het voetbal

opleiding voetbal gerelateerde incidenten, voetbalvandalisme en voetbalgeweld

Het voornemen is dat in alle 31 gemeenten met een betaald voetbal organisatie, vanuit een goed georganiseerd wedstrijdoverleg, een professioneel functionerende persoonsgerichte aanpak (PGA) organiseren voor de aanpak van hardnekkige overtreders.

Binnen deze aanpak stemmen de voetbalclubs, politie en het Openbaar Ministerie onder regie van de gemeente af welke mogelijkheden er zijn om daders aan te pakken bij ordeverstoringen in het voetbal, waaronder racisme en discriminatie. Per ordeverstoorder wordt bekeken welke interventie(s) hardnekkig gedrag van ordeverstoringen doorbreekt. De PGA draagt bij aan vroegsignalering van misstanden en een afhandeling op maat van misdragingen. Met de PGA kan problematiek in het voetbal beheersbaar worden gehouden en kan (op basis van een verkregen informatiepositie) adequaat worden opgetreden wanneer het toch dreigt mis te gaan waardoor verdere escalatie kan worden voorkomen.

Voor een succesvolle persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal is een goede gezamenlijke informatiepositie vereist om interventies gericht en in samenhang in te zetten onder regie van de gemeente. De informatiepositie over een orderverstoorder ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak kan worden opgebouwd door het registreren, delen, bundelen en analyseren van de informatie die in de gemeentelijke organisatie en bij de BVO, OM en politie aanwezig is.

Onze aanpak

De 3-Daagse opleiding ‘Aanpak voetbal gerelateerde incidenten’- van plan tot uitvoering bestaat uit een mix van theorie (kennis over de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek uit de eigen organisatie en van elders uit het land), vaardigheden (trainen van competenties) en gereedschap (methodieken om interveniëren) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt en tot het gewenste proces en resultaat leidt. Tijdens de cursus is er de gelegenheid om volop kennis en ervaringen te delen met vakgenoten zodat je van elkaar kunt leren.

Doelgroep opleiding

Gemeenten, politie, het openbaar ministerie en (betaald) voetbalclubs.

Leerdoelen opleiding voetbal gerelateerde incidenten:

 • Wat de aard, omvang en oorsprong is van voetbal gerelateerde incidenten.
 • Hoe je voetbal gerelateerde incidenten aanpakt.
 • Welke interventies, wanneer en onder welke omstandigheden werken.
 • Op welke manier je een goede informatiepositie verkrijgt op basis waarvan interventies gericht kunnen worden ingezet.
 • Welke wet- en regelgeving kan worden toegepast bij de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten.
 • Hoe kom je tot een gefaseerde invoering van een degelijk en efficiënt plan van aanpak dat draagvlak heeft binnen de club en AVG- en WPG-proof is.
 • Hoe je een succesvol beleid in korte tijd ontwikkelt en uitvoert voor de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten met bijdrage van voorbeeld gemeente Heerenveen.
 • De ervaringen van het Landelijk Programma Aanpak Voetbal Gerelateerd Geweld en de aanpak binnen pro-actieve voorbeeld gemeenten.

Investering voor deelname aan de opleiding

De investering voor deelname aan de 3-Daagse opleiding ‘Aanpak voetbal gerelateerde incidenten’- van plan tot uitvoering bedraagt 2000 euro (exclusief btw). Het is daarnaast mogelijk om deze opleiding op maat in-company met jouw team te volgen.

Participeren aan de opleiding

Wil je meer weten over deelname aan de 3-Daagse opleiding ‘Aanpak voetbal gerelateerde incidenten’ – van plan tot uitvoering? Neem dan contact op met Frank van Summeren (email: summeren@rontmc.nl, telefoonnummer: 0615259534.

Docenten opleiding

Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de opleiding aanpak voetbal gerelateerde incidenten.

Robert van Brakel, Managing Consultant C3 Group en specialist op informatie gestuurd samenwerken met overzicht, inzicht en regie op resultaat.

Maikel Menkhorst en Stefan Matthijsen, ISEG Training Center.

Programmering opleiding

De opleiding aanpak voetbal gerelateerde incidenten bestaat uit een drietal modules.

Module 1 Voetbal gerelateerde incidenten (3 december 2024)

Voetbal gerelateerde incidenten

 • Wat is de aard, omvang en oorsprong van voetbal gerelateerde incidenten?
 • Welke verschijningsvormen van voetbal gerelateerde incidenten zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de oorzaken en mogelijke gevolgen van problematisch gedrag rond om het voetbal?
 • Wat is de achtergrond van daders en/of slachtoffers van voetbal gerelateerde incidenten?
 • Op welke manier kun je een gedragsverandering teweeg brengen bij orde verstoorders in het voetbal?

Collectief gedrag in relatie tot openbare orde handhaving

 • Hoe komt collectief gedrag tot stand?
 • Op welke manier kan collectief gedrag (on)bedoeld bijdragen aan grootschalige ongeregeldheden en openbare orde verstoringen?
 • Hoe kunnen collectieve geweldsuitbarstingen worden voorkomen?
 • Op welke manier kan de gelegenheid worden beperkt om ongestraft geweld te plegen?

Module 2 Informatie gestuurd (samen)werken (10 december 2024)

Signaleren

 • Op welke manier kun je problematisch afwijkend gedrag herkennen?
 • Hoe signaleer je problematisch afwijkend gedrag?
 • Wat zijn indicatoren voor problematisch afwijkend gedrag?
 • Praktijkervaringen van voorbeeldgemeenten.

Informatiepositie versterken

 • Wat is het belang van informatie gestuurd (samen)werken?
 • Hoe werk je informatie gestuurd (samen) bij de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten?
 • Wat is er nodig om succesvol informatie gestuurd (samen) te werken?
 • Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met andere betrokken organisaties en professionals?
 • Hoe krijg je zicht op trends, ontwikkelingen, mogelijke daders, slachtoffers en hotspots van voetbal gerelateerde incidenten?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten?
 • Praktijkervaringen van voorbeeldgemeenten.

Module 3 Aanpak voetbal gerelateerde incidenten (17 december 2024)

Persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal

 • Hoe kom je tot een integrale persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal?
 • Op welke manier kun je gezamenlijk een goede informatiepositie verkrijgen op basis waarvan gericht interventies kunnen worden uitgevoerd?
 • Welke interventies werken, wanneer en onder welke omstandigheden om voetbal gerelateerde incidenten gericht aan te pakken?
 • Hoe kan recidive bij stelselmatige daders zoveel mogelijk worden voorkomen met gerichte interventies?
 • Praktijkervaringen van voorbeeldgemeenten.

Wet- en regelgeving bij de invoering van een planmatige aanpak van voetbal gerelateerde incidenten

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester aan de wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?
 • Welke bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen kun je treffen bij misdragingen rond het voetbal?
 • Praktijkervaringen (verrassingen, knelpunten en succesfactoren) van voorbeeldgemeenten bij de gefaseerde invoering van de lokale aanpak van voetbalgerelateerde incidenten. (van DPIA tot samenwerkingsconvenant en van slim signaleren met apps tot interventies vanuit een AVG-proof regiesysteem)


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via meer informatie of je kunt altijd bellen met de specialisten van Platform OOV op telefoon nummer (088 – 505 82 30).

Aanvullende details

Betrokken partners van Platform OOV - C3Group en RONT

Kosten - € 2.000,-

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement: https://platformoov.nl/aanmelden-3-daagse-opleiding-aanpak-voetbal-gerelateerde-incidenten/ →

 

Datum en tijd

03-12-2024 - 09:00 aan
17-12-2024 - 17:00
 

Einddatum registratie

29-11-2024
 

Evenement types

 

Evenement categorie

Share With Friends