Webinar nazorg ex-gedetineerden

Nazorg ex-gedetineerden organiseren en regisseren

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Voldoende redenen om recidive van ex-gedetineerden waar mogelijk te voorkomen door het verlenen van nazorg na detentie. Een goede terugkeer van ex-gedetineerde burgers in de maatschappij is voor iedereen van belang. Voor de ex-gedetineerden om te voorkomen dat zij in hun oude gedrag terugvallen. Maar ook voor hun omgeving die hierdoor geen hinder ondervindt van overlast en criminaliteit. Het is in eerste instantie de ex-gedetineerde burger zelf die verantwoordelijk is voor zijn re-integratie in de samenleving. Een goede terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij begint al tijdens de detentie, waarin zij worden voorbereid om weer op eigen benen te staan. Daarnaast kunnen tijdens detentie alvast een aantal basisvoorwaarden voor re-integratie in de samenleving worden geregeld waaronder een identiteitsbewijs, inkomen, onderdak, schuldhulpverlening en de benodigde (geestelijke) gezondheidszorg. Deze voorbereidingen moeten ertoe leiden dat de overgang van detentie naar de samenleving zonder problemen verloopt voor de ex-gedetineerden waardoor zij een nieuwe start kunnen maken zonder te vervallen in het plegen van strafbare feiten of het veroorzaken van overlast.

Voor een succesvolle sluitende aanpak van ex-gedetineerden is een goede gezamenlijke informatiepositie vereist om interventies gericht en in samenhang in te zetten onder regie van de gemeente. De informatiepositie over een ex-gedetineerden ten behoeve van de nazorg op maat kan worden opgebouwd door het registreren, delen, bundelen en analyseren van de informatie die in de gemeentelijke organisatie en bij haar zorg- en veiligheidspartners aanwezig is. Om het opbouwen van een goede informatiepositie te optimaliseren is er een applicatie ontwikkeld waarmee informatie kan worden uitgewisseld en regie kan worden gevoerd over de inzet van interventies ten behoeve van de nazorg aan ex-gedetineerden met overzicht, inzicht en regie op resultaat.


Wat leer je:

 • Regie voeren op nazorg aan ex-gedetineerden met overzicht, inzicht en sturing op resultaat.
 • Samenwerking tussen interne en externe zorg- en veiligheidspartners organiseren en regisseren.
 • Doelmatig en rechtmatig informatie gestuurd (samen)werken.


Doelgroep:

Coördinatoren, ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, beleidsmakers, teamleiders, (programma)managers, adviseurs en juristen nazorg ex-gedetineerden bij gemeenten, Zorg- en Veiligheidshuizen, politie, Bureaus Halt, Reclasseringsorganisaties, openbaar ministerie, jeugdinrichtingen en gevangeniswezen, instellingen in de verslavingszorg, zorg- en welzijn instellingen, stichtingen op het gebied van nazorg ex-gedetineerden.


Frank van Summeren

Senior adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants, programmaleider veiligheid bij de LOI, hoofddocent van de jaaropleiding integrale aanpak van ondermijning van SBO, hoofddocent van de opleiding regisseur in veiligheid van het CCV en hoofddocent van de cursus aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden van het HCB.

Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via het onderstaande formulier of je kunt altijd bellen met de specialisten van de C3Group en RONT Management Consultants op telefoon nummer (0345-638 090).   

  Datum en tijd

  19-09-2023 - 15:00 tot
  19-09-2023 - 16:30
   

  Einddatum registratie

  19-09-2023
   

  Locatie

  Online evenement
   

  Evenement types

   

  Evenement categorie

  Delen met jouw netwerk

  Organisator

  C3Group en RONT

  Kosten

  € 0,00

  285 285 mensen hebben dit evenement bekeken.