Mick Claessens

Mick Claessens

Onderzoeker en gedragsadviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), onderdeel van het CCV-team dat zich bezighoudt met een veilige woon- en leefomgeving. Het CCV is een expertisecentrum dat professionals helpt te excelleren op het gebied van veiligheid. We vertalen veiligheidsbeleid naar praktijk en omgekeerd, vanuit een sterke kennisbasis.

 

Wie ben je?

Ik ben een nieuwsgierige analyticus die graag verbindt. Ik ben nieuwsgierig wat mensen drijft om te doen wat ze doen. Diepgravend inzicht in hoe gedrag tot stand komt, zorgt ervoor dat veiligheidsopgaven veel effectiever opgepakt kunnen worden. Mijn gedachte: ga niet zomaar aan de slag, maar sta eerst stil bij het vraagstuk waar je voor staat. Waarom doen mensen niet wat we willen dat ze doen? En hoe kunnen we dat beïnvloeden? Daar ga ik graag samen met andere partijen en collega’s mee aan de slag.

 

Wat doe je bij het CCV?

Binnen het CCV houd ik me bezig met vraagstukken met een duidelijke gedragscomponent. Dat wil zeggen: binnen het vraagstuk gedragen mensen zich op een wijze die niet wenselijk is. Ze houden zich bijvoorbeeld niet aan de regels die door de overheid zijn gesteld. Gedragskennis kan helpen om dit te voorkomen en het ‘ongewenste’ gedrag om te buigen naar het gewenste gedrag. Ik analyseer het gedrag, leg bloot hoe het tot stand komt en ontwikkel interventiemogelijkheden om gedrag te beïnvloeden. Hiervoor gebruik ik onder andere onze eigen gedragstools en -instrumenten, zoals het Interventiekompas en de Stijlwijzer. Binnen het CCV houd ik me bezig met verschillende thema’s, waaronder online fraude, straatintimidatie en nalevingsgedrag.

 

Wat heb je al gedaan?

Ik heb de bacheloropleiding Psychologie gevolgd aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens heb ik de masteropleiding Economic and Consumer Psychology gevolgd aan de Universiteit van Leiden. Deze master biedt diepgravend inzicht in de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan de manier waarop we beslissingen nemen, specifiek ten aanzien van consumptie en economische gedragingen. Na mijn studie heb ik als consultant gewerkt bij Tabula Rasa, een onderzoeksbureau gericht op gedragsverandering en communicatie. Bij Tabula Rasa heb ik onder andere meegewerkt aan de gedragsstrategieën van overheidscampagnes, zoals de BOB-campagne. Daarna heb ik gewerkt bij Veiligheidsregio Zuid-Limburg, als adviseur op het gebied van risico- en crisiscommunicatie. Bij het CCV combineer ik die praktijkachtergrond in het veiligheidsdomein met mijn kennis van gedrag en psychologie.

Telefoonnummer:
Aantal personen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *