Joost Vos

Joost Vos

Doelgericht organiseren betekent voor RONT: Plannen goed afstemmen maar daarover niet meer vastleggen dan 1 A3-tje. Processen goed organiseren maar die niet zo dichtregelen dat professionals het zinloos vinden. Leidinggeven met richtinggevoel en daarbij goed aandacht hebben voor het team en voor je eigen rol. Resultaten zichtbaar maken met minder cijfers en meer dialoog.

Deze aanpak ondersteunen wij met praktische instrumenten: het A3-jaarplan, Rijker Verantwoorden, onze FRAM procesaanpak, en onze ZRM-aanpak. We ondersteunen organisaties in het publieke domein. Dat doen we met een team van ervaren professionals en aanstormend talent.

Met die aanpak staan we midden in een beweging. Van New Public Management naar New Public Governance: van sturing op resultaten naar samenwerking in netwerken. Daaraan lever ik graag een bijdrage. Vanuit jarenlange ervaring met processen en prestaties. Vanuit een brede kennis van het veld van zorg en veiligheid. En bovenal, vanuit een passie voor organisatieadvies: aandachtig, dienstbaar en betrokken.

Wat doe je bij RONT?

Als partner bij RONT doe ik advies, actie-onderzoek en opleiding; altijd op het grensvlak van organisaties. Ik stimuleer mensen om present te zijn, om integraal te kijken en denken en altijd met respect voor de eigen professie. Dat betekent voor mij letterlijk ‘er zijn’, als mens en als vakman. Ik ben pas tevreden als mensen voluit kunnen beamen dat zij (kunnen) doen wat er gedaan moet worden.

Met mijn aanpak start ik bij houding en gedrag: “Wat gebeurt er daadwerkelijk vanuit de organisatie en zijn we daarmee tevreden?” In tweede instantie kijk ik naar de bedrijfskundige bedding. Hoe wordt het gedrag ondersteund door visie en strategie en hoe wordt het ondersteund door de manier waarop dingen zijn georganiseerd. Ik bouw mee aan beleid of aan organisatie-inrichting als dat de impact van de samenwerking kan versterken.

Samenwerken doen we ook binnen RONT. Ik werk vanuit verbinding met mijn collega’s en met onze partners. Nieuwe inzichten zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het presentiemodel en het gedachtegoed van rijker verantwoorden komen alleen tot stand door de manier waarop wij met ons team samenwerken met bijvoorbeeld Platform 31, De Nationale Politie en partners vanuit universiteiten en het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK).

Wat heb je gedaan of geschreven?

Ik heb een all round bedrijfskundige achtergrond. Ik heb twaalf jaar gewerkt in verschillende managementfuncties in de farmaceutische industrie in Nederland en in de Verenigde Staten. Sinds 1999 werk ik vanuit RONT Management Consultants voor tal van opdrachtgevers: maatschappelijke organisaties, gemeenten, rijk en bedrijfsleven. Mijn uitdaging is mij steeds weer met een frisse blik te verbinden met de vraagstukken van deze organisaties.

Mijn grootste aandacht gaat uit naar samenwerking in veiligheidshuizen, Veilig Thuis, sociaal wijkteams en netwerken voor wonen, werken, zorg, onderwijs en veiligheid. Ik begeleid fusies, ontwikkel samenwerkingsverbanden, maak beleidsplannen en begeleid teams met reflectie bijeenkomsten. Ik gebruik het presentiemodel en de methode TVB-sessie voor het stimuleren van samenwerking. Ik geef trainingen voor casus- en procesregie.

Ik deed promotieonderzoek naar ketensamenwerking in het sociale domein (De Münchhausenbeweging, Beweging voor Ketensamenwerking) en meerjarig onderzoek naar samenwerking bij de aanpak van veelplegers (Onmogelijke Levens, Botsende Logica’s en Eigenzinnige Professionals. Ik ben actief betrokken bij de transformatie van het sociale domein (Het Wijkteam als Werkplaats). Voor de politie deed ik onderzoek naar ‘Rijker Verantwoorden’, een aanpak om te sturen op meer dan cijfers alleen. Met mijn artikel ‘Doen wat gedaan moet worden’ pleit ik voor een aanpak voor praktijkgedreven kwaliteit.

Ik blijf lezen en schrijven om vanuit actuele inzichten dienstbaar te zijn aan vragen die het verschil maken.

Telefoonnummer:
Aantal personen:
Er zijn momenteel geen evenementen.
Er zijn momenteel geen evenementen.
Er zijn momenteel geen evenementen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *