Blogs

Persoonsgerichte aanpak

‘Smart On People’ De onmisbare applicatie voor een optimale (PGA)

De kracht van de Persoonsgerichte Aanpak is dat ketenpartners gezamenlijk focussen op overlast gevende en/of criminele personen die verantwoordelijk... Read More
Cameratoezicht
De veilige wijk
Groepsaanpak
Handhaving
Persoonsgerichte aanpak
Stadstoezicht

Gemeente Woerden maakt veiligheidsbeleid succesvol

De Gemeente Woerden had serieuze veiligheidsproblemen die vooral door een groep probleemjongeren werden veroorzaakt. De gemeentelijke organisatie was aanvankelijk... Read More
Domeingerichte aanpak
Ex-gedetineerden
Persoonsgerichte aanpak

Gemeentelijke nazorg ex-gedetineerden moet slimmer worden georganiseerd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nazorg van ex-gedetineerden. Het hele proces is gecompliceerd. Dat komt omdat de nazorg uit... Read More
Domeingerichte aanpak
Ex-gedetineerden
Persoonsgerichte aanpak

Biedt een positief perspectief bij nazorg ex-gedetineerden en voorkom recidive

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat goede nazorg voor ex-gedetineerden het aantal recidivisten sterk terug dringt. In feite is de... Read More
Persoonsgerichte aanpak

Persoonsgerichte aanpak van voetbal gerelateerde incidenten

Racisme, discriminatie en geweldpleging zijn een hardnekkig probleem binnen de voetbalwereld. Mensen bewust maken van de negatieve gevolgen van... Read More