Blogs

Cameratoezicht
De veilige wijk
Groepsaanpak
Handhaving
Persoonsgerichte aanpak
Stadstoezicht

Gemeente Woerden maakt veiligheidsbeleid succesvol

De Gemeente Woerden had serieuze veiligheidsproblemen die vooral door een groep probleemjongeren werden veroorzaakt. De gemeentelijke organisatie was aanvankelijk... Read More
De veilige wijk
Gezinsaanpak

De veilige wijk

Recente, Parallelle ontwikkelingen in het Sociaal domein en het Veiligheidsdomein hebben geleid tot een integrale aanpak van de uiteenlopende... Read More
De veilige wijk

Implicaties voor zorg en veiligheid in de wijkaanpak

Zorg, veiligheid en welzijn en collectieve weerbaarheid De meest directe implicatie van collectieve weerbaarheid is dat bewoners een geëigende... Read More
Generieke OOV
De veilige wijk

Wijkaanpak slaagt alleen mét en dóór bewoners

Alleen als bewoners een rol hebben in het vormgeven van hun wijk en hun levens, zal de wijkaanpak slagen.... Read More
De veilige wijk
Handhaving

Wijkaanpak: van kwetsbaar naar weerbaar

De komende periode gaan steeds meer gemeenten, met steun van de Rijksoverheid, aan de slag met een wijkaanpak. Hoe... Read More
Logo Stop Intimidatie app
De veilige wijk
Handhaving

Stop intimidatie app voor OOV team Dordrecht, nu ook gratis beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland

Innovatieproject stop straatintimidatie In de gemeente Dordrecht ondervinden burgers hinder van straatintimidatie. Het gaat dan om verbale, non-verbale of... Read More
Generieke OOV
De veilige wijk
Ondermijning & Interventie

Generieke OOV aanpak en Wijkgericht werken aan veiligheid en ondermijning

“In steeds meer wijken gaat het niet goed door oprukkende, verborgen criminaliteit.” Het is een uitspraak die je steeds... Read More