Stop intimidatie app voor OOV team Dordrecht, nu ook gratis beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland

Logo Stop Intimidatie app

Innovatieproject stop straatintimidatie

In de gemeente Dordrecht ondervinden burgers hinder van straatintimidatie. Het gaat dan om verbale, non-verbale of fysieke ongewenste toenadering in de openbare ruimte (zoals nafluiten, na sissen, naroepen, nastaren, hinderlijk volgen, betasten of in het nauw drijven). Vormen van straatintimidatie vinden plaats op straat, in het openbaar vervoer, in het uitgaansleven of in een openbaar gebouw, zoals een bibliotheek of zwembad. Burgers zijn hierover ook een petitie gestart (RTV Dordrecht).

Aanpak straatintimidatie gemeente Dordrecht

Onder straatintimidatie wordt verstaan: “seksuele uitlatingen of (andere) gedragingen in de openbare ruimte die beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend zijn en het gevoel van veiligheid en vrijheid negatief beïnvloeden.” De gemeente Dordrecht is voornemens om straatintimidatie actiever aan te pakken. Dat gebeurt middels vier pijlers: slachtoffers, daders, communicatie en preventie (Dordrecht pers bericht). De gemeente Dordrecht doet – samen met nog een aantal andere gemeenten – mee met het Veilige Steden-initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Doel van het programma is een veilige openbare ruimte voor meiden, vrouwen en LHBTI om straatintimidatie preventief aan te pakken. Het Dordtse programma Veilige Steden richt zich op bewustwording, preventie en signalering, gericht op jongeren in het onderwijs en het uitgaansgebied in Dordrecht.

Informatiepositie ten behoeve van de aanpak van straatintimidatie

Om straatintimidatie gericht te kunnen aanpakken is inzicht vereist in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots. De gemeente Dordrecht heeft, samen met C3Group en RONT, het initiatief genomen om hiervoor de ‘Stop intimidatie App(Android, Apple)’ te ontwikkelen om burgers in staat te stellen om grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte te kunnen melden. Burgers die slachtoffer en/of getuige zijn van straatintimidatie kunnen via de app eenvoudig (desgewenst anoniem) een melding doen (over het incident, de locatie, het tijdstip), zodat er inzicht kan worden verkregen in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots en er desgewenst direct actie kan worden ondernomen om straatintimidatie (waar mogelijk) te voorkomen door de gelegenheid te beperken en/of de pakkans te vergroten (bijvoorbeeld snoeien begroeiing, betere verlichting, voorlichting en verwijsfunctie).

Innovatie

Om de ontwikkeling van de app(Android, Apple) (mede) mogelijk te maken is er een beroep gedaan op het innovatiefonds van de gemeente Dordrecht. De applicatie past binnen het format van een fieldlab waarin bedrijven en kennisinstellingen in een praktijkomgeving doelgericht oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Daarnaast past de app bij Dordrecht als Smart City, omdat de app bijdraagt aan een slimme toekomstbestendige stad die door de inzet van innovaties en het delen van informatie en het vormen van samenwerkingsverbanden efficiënter en effectiever functioneert. Tot slot heeft de app betrekking op leefbaarheid waarop de subsidieregeling voor innovatieve initiatieven van toepassing is.

Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

Neem voor meer informatie contact op met de auteur van Platform OOV via:

Tel nr. : 0345 – 638 090
E-mail: Contact@platformoov.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *