Blogs

Persoonsgerichte aanpak

‘Smart On People’ De onmisbare applicatie voor een optimale (PGA)

De kracht van de Persoonsgerichte Aanpak is dat ketenpartners gezamenlijk focussen op overlast gevende en/of criminele personen die verantwoordelijk... Read More