Plofkraken en nieuwe ontwikkelingen

Eerst was alleen Nederland het werkterrein. In 2011 en 2012 was er een groot aantal plofkraken (met gebruikmaking van gasflessen).
De Nederlandse banken pasten de geldautomaten aan met gasdetectieapparatuur zo dat er geen gas meer kan worden gebruikt. Resultaat in 2015, 0 plofkraken in Nederland. De Duitse banken deden deze aanpassingen niet, met als gevolg dat de plofkraken massaal in Duitsland plaats gingen vinden. Om snel weg te kunnen komen na een plofkraak en om snel naar Nederland te kunnen vluchten waren er snelle auto’s nodig. Er volgt dan jarenlang een golf autodiefstallen van snelle auto’s, Het gevolg daarvan onverschrokken bendeleden met of zonder rijbewijs die verkeersongevallen veroorzaken bij de vluchtpogingen en wilde achtervolgingsacties door de politie op snelwegen en grote steden. Dit allemaal met grote koppen te volgen in het landelijke nieuws. Door het lokale netwerk van handlangers in Randstedelijke gebieden zijn het aantal aanhoudingen beperkt gebleven. Actie veroorzaakt een goede reactie. De Duitse en Nederlandse politie gaan grensoverschrijdend  intensief samen werken. Mogelijke namen van verdachten worden gedeeld en er worden volgbakens uitgezet. Daardoor wordt er een aantal plofkrakers op heterdaad gepakt, of zo scherp op de radar gezet dat vluchtpogingen zinloos zijn. Resultaat: Door bekentenissen, door onderzoeken van in beslag genomen telefoons en computers kunnen een groot aantal plofkraken voorkomen worden. opgepakt. In Duitsland is men er nu klaar voor en als je gepakt wordt krijg je minimaal 5 jaar maar meestal 6 jaar celstraf. In Nederland krijg je voor het zelfde delict 21 maanden. In Duitsland wordt de impact op de nietsvermoedende burger blijkbaar zwaar meegewogen. In Nederland worden door de steeds heftigere ontploffingen de rechters ook langzaam wakker en zien nu ook wat een impact de ontploffingen hebben op de bebouwde omgeving maar vooral op de angstige omwonenden.


Plofkraken in alle hevigheid terug in Nederland
In Duitsland een plofkraak plegen wordt erg risicovol. De Duitse politie is alert en wordt getipt vanuit Nederland over tijd en locatie. Daarboven geldt dat de strafmaat aanzienlijk hoger ligt dan in Nederland. Gasflessen gebruiken in Nederland heeft geen zin meer. Recent nieuws geeft aan dat er inmiddels “high explosives” worden ingezet. Hiermee worden hele voorpuien opgeblazen. Dat daar onschuldigen gewond kunnen raken is bijzaak. De daders hebben ter bescherming voor zich zelf de bendeleden iets op gevonden. De laatste ontwikkeling in deze vorm van Ondermijning is dat kneedbare explosieven gebruikt worden. De ontsteker wordt met afstandsbediening geactiveerd. Dit wijst ook op technische ervaring die elders is opgedaan. Het maken van de kneedbommen is zeer gevaarlijk voor gebruiker omgeving. Dit risico wordt echter bewust aanvaard. Ook kan geconstateerd worden dat de laatste tijd, door de politie onverklaarbare “vreemde” ontploffingen in woningen, het nieuws halen. De politie gaat daarbij wijselijk nooit in op details. Een steeds vaker voorkomende vorm van Ondermijning is de productie van synthetische drugs. Zie het nieuws over milieu vervuiling door de grondstoffen van deze drugsproductie. Tot slot ziet men nu ook dat kleine XTC laboratoriums  in woningen worden opgezet. Een super gevaarlijke aangelegenheid. Giftige gassen en explosie gevaar. Ook daar vormt dit een risico voor mens en omgeving.


Conclusie
De voorzichtige conclusie die getrokken mag worden, is dat steeds meer mensen zich met ondermijnende activiteiten bezig  houden en daarbij niet gehinderd worden door enig moreel besef. Er is geen gevoel voor het leed dat mensen aangedaan wordt. De macht van het geld regeert. Wij moeten ondermijning en dit soort situaties met zijn allen helemaal niet meer willen. Hiervoor moeten alle betrokken partijen (financiële instellingen, wet- uitvoerende en controlerende organisaties en burgers intensief en effectief gaan samenwerken. Niet direct in een landelijk dekkend systeem, want onbetaalbaar en gedoemd te mislukken  maar in een behapbaar, regionaal aan te sturen verband van professionals dat van uit één ict ondersteunde centrale informatie positie werkt.  

Smart Veiligheid
De C3Group uit Leerdam heeft op basis van ervaringen van praktijk- en ervaringsdeskundigen een dergelijk regiesysteem ontwikkeld waarmee preventief beginnende ondermijning in beeld kan worden gebracht en kan worden aangepakt. De slimme software applicatie heeft de naam “Smart Veiligheid” gekregen. Het systeem wordt al geruime tijd in een aantal gemeenten succesvol gebruikt. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die “Smart Veiligheid” u kan bieden neem dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.

Neem voor meer informatie contact op met de auteur van Platform OOV via:

Tel nr. : 0345 – 638 090
E-mail: Contact@platformoov.nl


Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *