Blogs

Ondermijning & Interventie
Radicalisering & Terrorisme

Radicalisering en extremisme versus georganiseerde misdaad en Ondermijning

Er is een grote gelijkenis en er zijn veel dwarsverbanden. Deze uitspraak is op een aantal vergelijkingen gebaseerd. Polarisering,... Read More
Ondermijning & Interventie
Radicalisering & Terrorisme

Hoe krijg je beginnende polarisering, radicalisering en extremisme tijdig in beeld

De gemeente, het onderwijs, de sociale- en veiligheidspartners moeten door gezamenlijk verkregen informatie en gezamenlijk waargenomen afwijkend gedrag van... Read More