Radicalisering en extremisme versus georganiseerde misdaad en Ondermijning

Er is een grote gelijkenis en er zijn veel dwarsverbanden. Deze uitspraak is op een aantal vergelijkingen gebaseerd. Polarisering, radicalisering, extremisme en ondermijning ontstaan in een schemerig gebied onder de radar. Waarnemen en herkennen hiervan vereist anders kijken naar gedrag, situaties en verkregen informatie.

Ondermijning en radicalisering staan de laatste tijd beiden op de politieke agenda en krijgen beiden meer aandacht van de overheid. Er worden voor de aanpak centraal extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Ondermijning en radicalisering worden opgenomen in regionale veiligheidsplannen en de gemeentelijke IVP’s. Vroeg signalering en preventief ingrijpen worden speerpunten in de aanpak van radicalisering en ondermijning. Bij de aanpak van radicalisering en ondermijning is informatiedeling essentieel. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de domein overschrijdende sluitende aanpak zijn zowel bij radicalisering als bij ondermijning meestal dezelfde partners en instellingen betrokken.


De scheiding tussen ondermijning en extremisme vervaagt snel


Ook is merkbaar dat de scheiding tussen ondermijning en extremisme snel vervaagt. Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft dit desgevraagd in een interview met het AD ook bevestigd. Verwevenheid van de “onderwereld” met het Jihadisme is nog niet zo lang geleden zichtbaar geworden. Terugkerende Syriëgangers weten via de georganiseerde misdaad aan wapens, munitie en explosieven te komen. Ook worden de kanalen van de onderwereld gebruikt om ongezien het land in en uit te gaan. De onderwereld bedient zich van afpersing  van personen en bedrijven. Maar ook de PKK perst mensen af voor de jaarlijkse “contributie”. Extremistische groeperingen hebben geld nodig en begeven zich op het criminele pad. Hierdoor ontstaat vermenging waardoor de grenzen tussen radicalisering en ondermijning snel vervagen. Onderlinge criminele verbanden zijn al vaak aangetoond. Georganiseerde misdaad en extremistische groeperingen persen elkaar af en bedreigen elkaar. In Limburg zijn de onderlinge ruzies geregeld in het nieuws. Terroristen blijken bijna altijd al een crimineel verleden achter zich te hebben. Voorbeelden zijn de aanslagen in België, Frankrijk en Engeland. Onze burgemeesters worden bedreigd door criminele en extremisten.

Daarom een pleidooi voor een gelijksoortige vroeg signalering en multidisciplinaire afstemming.

Op de keper beschouwd zijn er bij het ontstaan van radicalisering en ondermijning overeenkomsten. Waar het gaat om anders kijken naar situaties, gedrag en verkregen informatie om een vroeg signalering te doen komt gedrag en handelen onder de radar in beeld. Preventief, correctief optreden is zowel voor de domein overschrijdende sluitende aanpak voor radicalisering als voor een soortgelijke aanpak voor ondermijning afhankelijk van een goede vroeg signalering, informatiedeling tussen sociale en veiligheidspartners en multidisciplinaire afstemming voor de uitvoering van de plannen van aanpak. Door de C3Group uit Leerdam is de methode “Smart Veiligheid” ontwikkeld. Deze methode wordt door slimme software ondersteund. Deze methode biedt het platform voor de vastlegging van de vroeg signalering door de sociale- en veiligheidspartners, het multidisciplinair afstemmingsoverleg tussen alle betrokken partners, de besluitvorming voor een domein overschrijdende aanpak en de monitoring van de feitelijke uitvoering. De methode kan zowel voor de aanpak van radicalisering als voor de aanpak van ondermijning worden gebruikt. Wilt u meer weten over de toepasbaarheid van deze methode en software neem dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag veel meer over. Met “Smart Veiligheid” kiest u voor tijdig preventief interveniëren en een succesvolle aanpak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *