Blogs

Woonoverlast & Huiselijk geweld

Domein overschrijdende regie op nazorg na uitvoering Wet tijdelijk huisverbod

Nog niet zo heel lang geleden werd er bij huiselijk geweld door de overheid pas ingegrepen nadat er aantoonbaar... Read More