De Stop Intimidatie App – Iedere gemeente een lokaal meldpunt Straatintimidatie met eigen invulling en toch ook een landelijke dekking en herkenbaarheid

Lees wat mogelijk is in de aanloop naar de nieuwe wet seksueel geweld per 1 juli 2024 – vraagt een landelijke wet ook om een landelijk meldpunt ?

In meer dan 30 Nederlandse gemeenten wordt straatintimidatie succesvol gemeld met de Stop Intimidatie app. Deze innovatieve app, ontwikkeld door gemeenten Dordrecht en Eindhoven in samenwerking met C3Group en RONT Management Consultants, heeft geleid tot het Landelijk Programma ‘Stop Straatintimidatie’ en een landelijk meldpunt waar burgers in alle gemeenten van Nederland kunnen aangeven waar ze zich niet veilig hebben gevoeld. De meldingen stromen automatisch door naar de afdeling OOV van de betreffende gemeente met eigen regiesysteem en eigen managementinformatie.

Met de invoering van de nieuwe Wet seksuele misdrijven in juli 2024 is straatintimidatie strafbaar geworden. Dit alles dankzij de samenwerking tussen vooruitstrevende gemeenten, innovatieve marktpartijen en betrokken burgers in heel Nederland. Laten we blijven streven naar een veilige en respectvolle openbare ruimte!

Hoe werkt de Stop Intimidatie app?

1. Bewustwording en Gebruik:

 • De app wordt door burgers in heel Nederland gebruikt om signalen van straatintimidatie door te geven.
 •  Inmiddels zijn er meer dan 30 Nederlandse gemeenten waarin deze signalen zijn gemeld via de app.
 •  Alle meldingen worden AVG-proof doorgegeven aan de verantwoordelijke functionaris binnen de aangesloten gemeente.

2. Landelijke Dekking:

 • De Stop Intimidatie app fungeert als een landelijk meldpunt.
 • Onafhankelijke sociale media en tevreden gebruikers promoten de app door heel Nederland.

3. Samenwerking en Voorinvesteringen:

 • De gemeenten Dordrecht en Eindhoven zijn voortrekkers bij de ontwikkeling en integrale inzet van de app en voeren succesvolle bewustwordingscampagnes.
 • Dankzij hun samenwerking met innovatieve marktpartijen zijn alle voorinvesteringen gedaan voor andere gemeenten en burgers in Nederland.

Stappenplan om aan te sluiten voor Gemeenten:

1. Aanmelding bij het Landelijk Programma:

 •  Gemeenten kunnen zich aansluiten bij het Landelijk Programma Stop Straatintimidatie.
 •  Dit programma biedt een eigen lokale invulling van de app en gemeentelijk straatintimidatiebeleid.

2. Voordelen voor Gemeenten:

 • Draagvlakpresentatie aan interne organisatie en bestuur.
 • Aansluiting op het regiesysteem voor correcte en gestructureerde behandeling van meldingen.
 • Training voor OOV-medewerkers.
 • Juridische onderbouwing om AVG en WPG proof te kunnen werken.
 • Publiekscampagne voor bewustwording binnen gemeenten (sociale media en fysiek).

Het succes van deze aanpak is te danken aan de vooruitstrevende gemeenten, innovatieve marktpartijen en de gezamenlijke inspanningen om Nederland veiliger te maken.  Meld je voor meer informatie aan via het contactformulier.

Webinars en trainingen over de aanpak van straatintimidatie

Naast de succesvolle Stop Intimidatie app en het Landelijk Programma Stop Straatintimidatie, worden er door Platform OOV maandelijks webinars georganiseerd. De aangeboden webinars en trainingen bieden waardevolle inzichten en kennisdeling om de veiligheid in de openbare ruimte te vergroten en het vertrouwen en de meldingsbereidheid te vergroten.

Kijk voor meer info over de webinars en het trainingsaanbod op https://platformoov.nl/evenementen/

Wij nodigen je uit om het verschil te maken in jouw gemeente!  Download de app, maak meldingen en meld je gemeente aan bij het landelijk programma.

Samen kunnen we een einde maken aan intimidatie op straat. Laten we ons uitspreken via de Stop Intimidatie App en veiligheid bevorderen!

Neem voor meer informatie contact op met de auteur van Platform OOV via:

Tel nr. : 088 – 505 82 30
E-mail: Contact@platformoov.nl


Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *