Het belang van gemeentelijk cameratoezicht niet voldoende op waarde geschat

Gemeenten besluiten vaak pas tot het formeel mogelijk maken van gemeentelijk cameratoezicht als er al van alles in de openbare ruimte is mis gegaan. Hinderlijk en crimineel gedrag van jongerengroepen in het centrum, drugstoerisme en openlijk drugs dealen op straat, wijken waar het woon- en leefklimaat ernstig is aangetast, evenemententerreinen waar op het gebied van de Openbare Orde van alles mis gaat, tippelzones met overlast voor de woonomgeving, etc. Pas dan is de gemeenteraad bereid om de Algemene Plaatselijke Verordening voor dit doel aan te passen en de burgemeester de benodigde bevoegdheden te geven om gemeentelijk cameratoezicht in te richten. Op basis van subsidiariteit, proportionaliteit en de Wet flexibel cameratoezicht worden voor bepaalde tijd in een aangegeven gebied OOV-camera’s geplaatst.

Burgers vragen om cameratoezicht
Verontruste burgers vragen vaak als eersten om de plaatsing van OOV camera’s. De zichtbare aanwezigheid van camera’s werkt preventief en biedt voor die burgers een veiligheidsgevoel. Fietsen stelen of drugs verhandelen binnen het bereik van OOV camera’s is niet handig. Voor de bewijsvoering in een strafzaak kunnen de beelden met succes worden gebruikt. Dat is evident.

Wat biedt gemeentelijk cameratoezicht aan meerwaarde
Maar OOV camera’s leveren meer op dan harde strafbare feiten. Uit het straatbeeld is veel op te maken zoals sterk toenemende drukte bij evenementen. Dat vraagt op basis van de camerabeelden om preventief crowd-management. Stijgend vervelend gedrag van jongeren groepen in het winkel of uitgaansgebied, personen met vreemd gedrag, overtreding van gebieds- en horecaverboden, opvallende contacten met gerenommeerde criminelen met eigen jeugd, uiterlijke vormen van radicalisering door opvallende kleding en gedrag, Overlast bij jongerencentra tijdens ramadan, etc.

Onderbouwing noodzaak continuering cameratoezicht
In een aantal gemeenten wordt gebruikt gemaakt van een video managementsysteem om beelden slim gericht terug te kunnen kijken. Het video managementsysteem zou gekoppeld moeten worden aan het Incident opvolgingssysteem waar geregistreerd wat de analyse is van de bekeken beelden, of de beelden door het OM gevorderd zijn, wat er verder mee is gebeurd en of de beelden tot een veroordeling hebben geleid. Enerzijds is het Incident opvolgingssysteem van belang voor de evaluatie van het cameratoezicht en de jaarlijkse toetsing aan de subsidiariteit en proportionaliteit van het camerasysteem.

Maximaal gebruik van techniek en regie-instrumenten
Het rendement van het gemeentelijk cameratoezicht gaat fors omhoog wanneer wijkagenten en BOA’s van het Stadstoezicht met een handheld bijvoorbeeld met een. smartphone of Ipad live kunnen inloggen op de uitkijkcentrale en mee kunnen kijken op door hen geselecteerde camera’s. Snel kan gekeken worden op welke plaatsen de jongeren groepen actief zijn. Dat voorkomt een zoekactie, evenementen kunnen op afstand worden uitgekeken, parkeerexcessen, parkeerdruk bij evenementen zijn snel in beeld dat geldt ook voor te grote drukte in de binnenstad of bij evenementen. Beelden van de BOA’s en wijkagenten op straat kunnen worden doorgezet naar de uitkijkcentrale.

Koppeling van camerasystemen
Beelden van bodycams van BOA’s en wijkagenten kunnen ook worden doorgezet naar de uitkijkruimte van de gemeente. Die beelden kunnen op de gemeentelijke server worden opgeslagen. Ook is het mogelijk om van live camerabeelden foto’s te maken en die door te zetten naar de BOA’s en politiemensen op straat. Dat gebeurt wanneer er op camerabeelden criminele activiteiten zijn gezien en dat de politie een goed signalement van de daders nodig heeft om die aan te kunnen houden. Verder kan met nummerbord herkenning inzicht verkregen of gezochte auto’s van criminelen in woonwijken van de gemeente of op industrieterreinen rondrijden. Gezichtsherkenning maakt het mogelijk om personen met een gebiedsverbod snel te traceren en aan te houden. Dan is er ook nog een mogelijkheid om de gemeentelijke camerabeelden en de beelden van de bodycams door te zetten naar de meldkamer van de politie die dan verdere politionele acties kan coördineren.

Loggen van technisch handelen is niet genoeg
Alles wat er met het camerasysteem gebeurt wordt in de software van het camerasysteem gelogd. Wie er is ingelogd, hoe lang er is uitgekeken en wat er met de beelden is gebeurd. Wat dat systeem niet doet is het analyseren van de beelden, het doorzetten van beelden of belangrijke informatie doorzetten naar andere onderdelen in het gemeentelijk veiligheidsdomein. Bijvoorbeeld informatie doorzetten over afspraak schendend gedrag door een persoon waarvoor een persoonsgerichte aanpak in gang is gezet.

De C3Group koppelt camera logs met analyses in de incidenten opvolg applicatie
De C3Group ziet het belang in van een goed log systeem voor het camera gebruik. Het bewaakt het rechtmatige gebruik van het camerasysteem. In de praktijk vloeit er veel belangrijke informatie weg die uit de beelden kan worden gedistilleerd. Informatie die later het ontbrekende puzzelstukje blijkt te zijn in een grote zaak. Of informatie die door andere partners node wordt gemist om goede plannen van aanpak te maken of die op basis van de beelden bij te stellen. De C3group koppelt de info in het incidenten opvolgsysteem aan de overige C3appplicaties waarin de Persoonsgerichte, Gezins- Groepsaanpak Nazorg ex-gedetineerden worden uitgevoerd. Daarnaast genereert de applicatie een brede managementrapportage die kan dienen voor de onderbouwing van de noodzaak het cameratoezicht te continueren.

Met onze technische partner die in heel Nederland geavanceerde camerasystemen levert aan gemeenten en politie willen wij u graag helpen om uw gemeentelijk cameratoezicht te optimaliseren om er het hoogst mogelijke rendement mee te behalen. Neem contact op met de C3Group en samen maken wij uw cameratoezicht succesvol.

Neem voor meer informatie contact op met de auteur van Platform OOV via:

Tel nr. : 0345 – 638 090
E-mail: Contact@platformoov.nl


Over de auteur

Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *