Gemeenten halen niet het maximale rendement uit het gemeentelijk cameratoezicht

Generieke OOV

In de gemeente kunnen diverse soorten camera’s zijn geplaatst die verschillende functies hebben en functioneren op basis van verschillende juridische regiemes. Het type en het merk van de camera zijn in dit kader niet van belang. Voor de diverse functies kunnen alle cameratypes worden gebruikt of het nu een camera is die stationair een bepaalde locatie in beeld houdt of een ronddraaiende dome of panorama camera, dan wel een infrarood camera met veldversterking voor slecht licht situaties.

Bewakingscamera’s
Er kunnen bewakingscamera’s zijn geplaatst. Deze worden ingezet door eigenaren om hun eigendommen te beschermen. Die camera’s vind je in winkels, in bedrijfspanden, voor de deur van en in horecagelegenheden of bij de toegangen tot handels- en industrieterreinen. Eigenaren kunnen zelf de beelden uitkijken of dit over laten aan beveiligingsbedrijven of Particuliere Alarmcentrales (PACs). Deze camera’s zijn over het algemeen goed zichtbaar en werken daardoor ook preventief.

Opsporingscamera’s
Opsporingscamera’s worden na toestemming van de Officier van Justitie door de politie gebruikt voor de opsporing van strafbare feiten. Deze camera’s kunnen heimelijke camera’s zijn die niet direct opvallen of zelfs zichtbaar zijn. De politie is de enige organisatie die deze beelden voor opsporing uit mag kijken.

OOV camera’s
De gemeentelijke camera’s die ten dienste van de Openbare Orde en Veiligheid zijn geplaatst worden op basis van de wet door de politie uitgekeken. De Wet flexibel cameratoezicht biedt evenwel de mogelijkheid om onder de regie van de politie de beelden door derden uit te laten kijken.

Uitkijken van camerabeelden door de gemeente geeft meer resultaat.
Het spreekt voor zich dat de gemeentelijke camera’s die door de gemeente zijn gekocht of geleased het beste door lokaal bekende BOA’s uitgekeken worden. De BOA’s hebben opsporingsbevoegdheden en voldoen aan de door de politie gestelde criteria voor het mogen uitkijken van camerabeelden. Door lokale BOA’s worden op basis van lokale bekendheid met situaties en personen belangrijke gebeurtenissen op straat eerder waargenomen. Escalaties van geweld of crimineel handelen waarbij bekenden van Stadstoezicht betrokken zijn worden eerder waargenomen waardoor er preventief kan worden ingegrepen of sneller in personele sterkte kan worden opgeschaald.

Koppeling van systemen
Bij het uitkijken kunnen er ook direct beelden naar de meldkamer van de politie worden doorgezet, politieassistentie worden gevraagd of medische hulp worden aangevraagd. Bij groepsvorming en storend groepsgedrag kunnen jongerenwerkers worden verzocht om de groep laagdrempelig aan te spreken op hun gedrag. Technisch is het mogelijk om de camera’s ook via een handheld (IPAD of smartphone, laptop) live uit te kijken en te bedienen. Hierdoor kunnen snel meerdere locaties worden uitgekeken. Ook kunnen met de handheld’ s momenten worden vastgelegd die doorgezet kunnen worden naar de uitkijkcentrale die daar worden opgeslagen. Bij incidenten kan dat voor analyse en bewijsvoering van belang zijn.

Cameratoezicht en de kerntaken van de politie
Voor de politie ontbreekt de menskracht om continu de gemeentelijke camera’s uit te kijken. Bij evenementen wordt het cameratoezicht op het evenemententerrein over gelaten aan de gemeente of de organisatoren. Dit houdt in dat belangrijke beelden niet langs politie ogen gaan. Het real-time zicht op de Openbare Orde schuift daarmee op naar de gemeente. Bij het beelden uitkijken door de politie wordt er alleen gekeken naar strafbare feiten en overige aspecten die in het straatbeeld te zien worden niet opgemerkt of zijn van tertiair belang.

Wat doet de gemeente met de beelden
In principe draaien de OOV camera’s 24/7 non stop met een maximale opslagtijd van een maand. Bij incidenten kunnen, als er op dat moment niet live is uitgekeken, beelden terug worden gekeken. Dit terugkijken is strafrechtelijk georiënteerd. De politie vordert op last van de Officier van Justitie de beelden van de gemeentelijke opslagserver.

Rendement verhoging
Belangrijker is na te denken over de bijvangsten die cameratoezicht en live uitgekeken beelden op leveren voor de uitvoering van het meerjarig gemeentelijk Integraal Veiligheidsplan (IVP).Op de camerabeelden komen de jongerengroepen in beeld en hun gedrag, komt dat overeen met de gemaakte afspraken uit de groepsaanpak. Is Stadstoezicht actief bezig op straat en worden de afgesproken taken correct uitgevoerd, houden de personen die een gebieds- of horecaverbod hebben zich aan die verboden. Personen waarmee in het kader van een persoonsgerichte aanpak of nazorg ex-gedetineerden afspraken zijn gemaakt kunnen in de gaten worden gehouden. B.v. de afspraak zich niet meer in een criminele jeugdgroep te begeven of niet langer meer drugs te gebruiken of te verhandelen. Ondermijnende activiteiten zijn soms ook zichtbaar.

Incidentopvolging
Beelden waarop verstoring van de Openbare Orde of crimineel gedrag te zien is vinden meestal wel hun weg naar de politie en de Officier van Justitie. De vordering van beelden wordt geprotocolleerd en vastgelegd. In de evaluatie van het cameratoezicht worden deze vorderingen meegenomen. Deze vorderingen dienen ook in een incidenten opvolgingssysteem opgenomen te worden. Dit blijkt meestal niet te gebeuren.

Sterke verbetering van de algehele informatiepositie op basis van camerabeelden
De analyse van beelden waarop ongewenste groepsactiviteiten, overtredingen van gemaakte gedragsafspraken en ondermijnende activiteiten te zien zijn kunnen een substantiële verbetering van de informatiepositie opleveren en kan bijdragen tot aanpassingen in de groeps-, persoonsgerichte aanpak of bijstelling van de nazorg ex-gedetineerden, aanmelding van een ondermijningszaak, etc.

C3Incidentenopvolging applicatie
Door de C3group is een applicatie ontwikkeld waar de opvolging van de incidenten in de openbare ruimte worden geregistreerd op datum, aard van de interventie, betrokken personen en afwikkeling van het incident in vorm van een transactie, doorgeleiding naar de politie, Halt, aanmelding voor een persoonsgerichte aanpak etc. met koppeling naar de betreffende beelden.

In de applicatie worden ook alle bevindingen opgenomen uit de dagrapporten en de beschrijving van de beelden die voor de uitvoering van het IVP van belang zijn. Deze applicatie kan gekoppeld worden aan andere C3applicaties zoals Stadstoezicht, Persoons-, Groepsgerichte aanpak en Nazorg ex-gedetineerden. Als u het gemeentelijk cameratoezicht wilt optimaliseren willen wij u daar graag in adviseren. Neem contact met ons op wij vertellen u graag meer over alle mogelijkheden.

Neem voor meer informatie contact op met de auteur van Platform OOV via:

Tel nr. : 0345 – 638 090
E-mail: Contact@platformoov.nl


Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *