Webinar ‘Aanpak ondermijning’

Frank van Summeren, Robert van Brakel

Webinar ‘Aanpak ondermijning’

2868 2868 mensen hebben dit evenement bekeken.

Webinar ‘Aanpak ondermijning’- compacte OOV-teams krachtig maken

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken. Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten waardoor de overheid door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

De aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit staat in het veiligheidsplan van iedere gemeente met stip op een. Naast een criminaliteitsprobleem is ondermijning namelijk ook een (sociaal) maatschappelijk probleem. De gevolgen van ondermijning zijn groot voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Ondermijning is onzichtbaar en veelzijdig van aard en dit maakt het zo complex.

Aan jou als team OOV de taak om, in samenwerking met betrokken (veiligheids)partners, te komen tot een doeltreffende aanpak van de complexe ondermijning casuïstiek die zich ook in jouw gemeente kan of zal voordoen. Tijdens het Webinar ‘Aanpak ondermijning’ wordt aandacht besteed hoe je door informatie gestuurd (samen) te werken met veiligheidspartners het verschil kan maken in complexe en urgente ondermijning casuïstiek.


Tijdens het Webinar ‘Aanpak ondermijning’ worden de volgende onderwerpen aangestipt:

  • Hoe een compact interventie team ondermijning heel krachtig kan zijn.
  • Regie voeren op complexe ondermijning casuïstiek met overzicht, inzicht en sturing op resultaat.
  • Samenwerking tussen interne en externe (veiligheids)partners organiseren en regisseren.
  • Doelmatig en rechtmatig een dossier opbouwen en informatie gestuurd (samen)werken aan het bestrijden van de bron in plaats van de symptomen van ondermijning casuïstiek.
  • Gebruik van de modernste software om het bovenstaande mogelijk te maken en de meeste complexe cases overzichtelijk te presenteren.

Doelgroep:

  • Adviseurs, regisseurs, projectleiders en programmamanagers openbare orde en veiligheid en ondermijning in het bijzonder binnen de gemeente.

Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via meer informatie of je kunt altijd bellen met de specialisten van Platform OOV op telefoon nummer (088 – 505 82 30).

Aanvullende details

Betrokken partners van Platform OOV - C3Group en RONT

Kosten - € 0,00

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement: https://platformoov.nl/aanmelden-webinar-aanpak-ondermijning/ →

 

Datum en tijd

04-06-2024 - 15:00 aan
04-06-2024 - 16:30
 

Einddatum registratie

31-05-2024
 

Locatie

Online event
 

Evenement types

 

Evenement categorie

Share With Friends