Webinar Aanpak ondermijning; compacte OOV teams krachtig maken

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken. Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten waardoor de overheid door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

De aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit staat in het veiligheidsplan van iedere gemeente met stip op een. Naast een criminaliteitsprobleem is ondermijning namelijk ook een (sociaal) maatschappelijk probleem. De gevolgen van ondermijning zijn groot voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Ondermijning is onzichtbaar en veelzijdig van aard en dit maakt het zo complex.

Aan u als team OOV de taak om, in samenwerking met betrokken (veiligheids)partners, te komen tot een doeltreffende aanpak van de complexe ondermijning casuïstiek die zich ook in uw gemeente kan of zal voordoen. Tijdens het webinar wordt aandacht besteed hoe u door informatie gestuurd (samen) te werken met veiligheidspartners het verschil kan maken in complexe en urgente ondermijning casuïstiek.


Wat leer je:

 • Hoe een compact interventie team ondermijning heel krachtig kan zijn.
 • Regie voeren op complexe ondermijning casuïstiek met overzicht, inzicht en sturing op resultaat.
 • Samenwerking tussen interne en externe (veiligheids)partners organiseren en regisseren.
 • Doelmatig en rechtmatig een dossier opbouwen en informatie gestuurd (samen)werken aan het bestrijden van de bron in plaats van de symptomen van ondermijning casuïstiek.

Doelgroep:

 • Adviseurs, regisseurs, projectleiders en programmamanagers openbare orde en veiligheid en ondermijning in het bijzonder.

Trainers:

Frank van Summeren

Senior adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants, programmaleider veiligheid bij de LOI, hoofddocent van de jaaropleiding integrale aanpak van ondermijning van SBO, hoofddocent van de opleiding regisseur in veiligheid van het CCV en hoofddocent van de cursus aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden van het HCB.

Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via het onderstaande formulier of je kunt altijd bellen met de specialisten van de C3Group en RONT Management Consultants op telefoon nummer (0345-638 090).  Event registration closed.
   

  Datum en tijd

  21-03-2023 - 15:00 tot
  21-03-2023 - 16:30
   

  Einddatum registratie

  20-03-2023
   

  Locatie

  Online evenement
   

  Evenement types

   

  Evenement categorie

  Delen met jouw netwerk

  Organisator

  C3Group en RONT

  Kosten

  € 0,00

  1430 1430 mensen hebben dit evenement bekeken.