Aanmelden – Webinar “Aanpak ondermijning; compacte OOV teams krachtig maken”

Datum:

17-10-2023 – 15:00 – 16:30

Locatie:

Online

Tarief:

€ 0.00,-

Wat leer je

Goed om te horen dat je bent geïnteresseerd om het evenement webinar aanpak ondermijning; compacte OOV teams krachtig maken te bezoeken. Tijdens dit webinar krijg je meer informatie over

  • Hoe een compact interventie team ondermijning heel krachtig kan zijn.
  • Regie voeren op complexe ondermijning casuïstiek met overzicht, inzicht en sturing op resultaat.
  • Samenwerking tussen interne en externe (veiligheids)partners organiseren en regisseren.
  • Doelmatig en rechtmatig een dossier opbouwen en informatie gestuurd (samen)werken aan het bestrijden van de bron in plaats van de symptomen van ondermijning casuïstiek.

Doelgroep

Adviseurs, regisseurs, projectleiders en programmamanagers openbare orde en veiligheid, in het bijzonder bij kleine en middelgrote gemeenten met grootstedelijke en complexe veiligheidsproblematiek.