Aanmelden Webinar Aanpak Ondermijning

Wat leer je

Goed om te horen dat je bent geïnteresseerd om het evenement Webinar Aanpak Ondermijning te bezoeken. Tijdens dit webinar krijg je meer informatie over

  • Regie voeren op complexe veiligheidscasuïstiek met overzicht, inzicht en sturing op resultaat.
  • Samenwerking tussen interne en externe (veiligheids)partners organiseren en regisseren.
  • Doelmatig en rechtmatig informatiegestuurd (samen)werken aan het bestrijden van de bron in plaats van de symptomen van complexe veiligheidscasuïstiek.

Doelgroep

Adviseurs, regisseurs, projectleiders en programmamanagers openbare orde en veiligheid, in het bijzonder bij kleine en middelgrote gemeenten met grootstedelijke en complexe veiligheidsproblematiek.