Best practices voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

In de optiek van de C3Group zou je als gemeente moeten beginnen met een scan op ondermijning. Dit zou het 4 stappenplan kunnen zijn zoals die door Zicht op Ondermijning, het RIEC en Platform OOV wordt gebruikt. Deze fasen zijn onderstaand op hoofdlijnen aangegeven. De eerste fase is kwantitatieve informatievergaring uit systemen van partners. De tweede fase is het vergaren van kwalitatieve informatie door middel van interviews met gemeente en politie en eventueel andere partners. De derde fase is de analyse van de informatie en deze verwerken tot een rapportage. Tot slot worden in de vierde fase de bevindingen gepresenteerd. Daarna moet er een uitvoeringsplan worden gemaakt om de ondermijning te voorkomen en te bestrijden (bestuurs- en strafrechtelijke maatregelen -barrière modellen.)

Scan ondermijning op wijkniveau

Deze scan leidt tot een algemeen ondermijningsbeeld van de hele gemeente maar beter is om ook een wijkscan te doen die het beeld veel inzichtelijker zal maken. Uiteindelijk kunnen in de wijken afzonderlijk grote verschillen naar voren komen. Door klachten meldingen op wijkniveau weg te schrijven in het registratiesysteem kunnen risico panden zichtbaar worden, maar ook woonoverlast, plaatsen waar drugs worden verhandeld etc. In het C3systeem ondermijning worden de klachten en meldingen, onderbuik gevoelens en vermoedens opgeslagen en gekoppeld aan de geografische locatie waarop de melding betrekking heeft. Met andere woorden alle info die betrekking kan hebben op ondermijning wordt als geografische vindplaats geplot op een kaart van Google Maps. Hierdoor ontstaat een overzicht van de probleemgebieden, percelen, bedrijven, woningen etc. Daarop kunnen interventies worden georganiseerd.

Tijdig interveniëren

Alle grote gemeenten doen samen duizenden interventies per jaar door bij verdachte situaties een kijkje achter de deur te gaan nemen of een gerichte controle in een bedrijf uit te voeren. Vaak vindt men naast de verdachte situatie waarvoor men kwam ook nog bijvangsten in de vorm van een ander soort strafbaar feit of andere ondermijningsvorm. Juist het tijdig interveniëren, levert resultaat op. Los van de strafrechtelijke opvolging kunnen er bestuursrechtelijke acties worden ondernomen. Voorkoming van recidive is belangrijk. Dat kan door sluiting van een pand, ontmanteling van installaties, groeps- of gebiedsverbod, plaatsing van camera’s, meer toezicht, ontneming van goederen, project “Pluk ze” etc.

Criminele netwerken ontregelen

Voorop staan de goed voorbereide en met de partners afgestemde interventies. Het vormt het harde bewijs of men terecht of onterecht personen, bedrijven of organisaties van ondermijning en georganiseerde misdaad heeft verdacht. Tijdige interventie kan veel voorkomen. Ook krijgt men door de interventies zich op de eigen procedures. Is de informatie voor interventie voldoende gebleken of had er meer veredeling plaats moeten vinden. Is men te vroeg of te laat binnen gestapt. Leiden bepaal soort meldingen altijd naar ondermijning. Een bijkomend voordeel is dat door interventies, strafrechtelijke vervolging en bestuursrechtelijke maatregelen de criminele netwerken worden ontregeld. Er is blijkbaar een kans dat de overheid onverwacht binnen treedt. Dat is geen prettig vooruitzicht voor de criminelen.

Succesvol samenwerken tegen ondermijning

De C3Group en RONT management consultants hebben succesvolle oplossingen om ondermijning doelgericht aan te pakken. Wij helpen gemeenten en bedrijfsleven met de aanpak van ondermijning van A tot Z. Wij hebben zowel procedurele kennis maar vooral ook ervaring op uitvoerend gebied. Wij bieden een methode aan die zowel het voortraject als de feitelijke aanpak door interventies begeleidt. Ons adagium is: “Wij maken samenwerken tegen ondermijning succesvol” In feite gaat het volgens ons om het “slim” inrichten van succesvolle vroeg-signalering door bundeling van klachten, vermoedens en meldingen van burgers, bedrijven en professionals in een digitaal SMART ingericht systeem. Het gaat om het filteren van die informatie op mogelijke ondermijning gevold door een analyse om lijnen en patronen te onderkennen die op echt georganiseerde crimineel handelen wijzen. Interventie moet dan volgen. De aard van de vermeende ondermijning bepaalt de samenstelling van de interventieteams en de omvang daarvan. De verdere afwikkeling van de interventie hangt van de aangetroffen situatie af.

Neem voor meer informatie contact op met de auteur van Platform OOV via:

Tel nr. : 0345 – 638 090
E-mail: Contact@platformoov.nl


Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *