Bibob en Ondermijning voor management

Hoe een integrale informatie positie en een slim stappenplan de bibob coördinator en de betrokken afdelingen kan ondersteunen. Met veel voorbeelden uit de praktijk waar het mis kan gaan en hoe dit gemakkelijk opgelost kan worden. Hoe informatie deling en samenwerking met de teams voor vergunning verlening en aanpak ondermijning, AVG-proof ingericht kan worden. Na dit webinar weet je hoe één bibob coördinator met een compact (vergunningen) team toch heel krachtig en succesvol kan zijn.

Tijdens het webinar worden de volgende onderdelen behandelt:

  • Doelstelling
  • Toepassingsbereik Bibob
  • Weigeringsgronden Bibob
  • Beleid
  • Verplichting eigen Bibob-onderzoek bestuursorgaan
  • Werkproces (onderscheid lichte en zware toets) – rol afdelingen – Bibob-coӧrdinator
  • Structuur bij het doen van eigen onderzoek (demo software C3 group)
  • Koppeling Bibob-Ondermijning
  • Welke managementinfo levert de Bibob-applicatie
  • Belangrijke besluitvormingsaspecten

Frank Rovers, mede oprichter Bibob Academie

Frank Rover

Adviseur, projectleider en trainer Bibob onderzoek mede oprichter Bibob academie. Frank heeft bij de Politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtbank gewerkt. In 2005 heeft Frank als projectleider van het Regionale Informatie en Expertise Centrum Limburg-Zuid aan de wieg gestaan van wat toen nog de ‘bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit’ werd genoemd. Inmiddels heeft deze aanpak een uitrol gehad over heel Nederland en is uitgegroeid tot een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden binnen het zorg en veiligheids domein zoals het Bibob onderzoek. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.