Lokaal team huiselijk geweld – Oplossing

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een oplossing ontwikkeld voor huiselijk geweld op basis van twaalf jaar ervaring met het oplossen van complexe problematiek. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

De oplossing voor “Lokaal team huiselijk geweld”

De module Lokaal Team Huiselijk Geweld stelt u in staat de juiste informatie over én van een persoon, digitaal vast te leggen met betrekking tot huiselijk geweld. De inzet van ketenpartners en de beveiligde uitwisseling van gegevens maakt het mogelijk de regie te voeren op het voortraject in het toewijzingsoverleg. In dit toewijzingsoverleg, voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod, wordt na de (interne) melding, op dossier overzichtelijk informatie vastgelegd van de aspecten die nodig zijn om de toewijzing van een tijdelijk huisverbod toewijzing, in werking te kunnenlaten treden. In de wetgeving is opgenomen dat aan het tijdelijk huisverbod óók een contactverbod gekoppeld is. De periode van het tijdelijk huis- en contact verbod is in beginsel 10 dagen. De vastlegging en monitoring op dossier van de toekenning, de betrokken ketenpartners bij uitvoering, de periode van het tijdelijk huisverbod geeft de regisseur inzicht en overzicht. Dit is bijzonder belangrijk voor de regievoering van de begeleiding en nazorg van eventuele betrokken huisgenoten.

De module Huiselijk Geweld zorgt dus voor overzicht, inzicht en regie. De juiste informatie over personen(daders en slachtoffers) worden digitaal vast gelegd. Op basis van deze informatie kan een Multidisciplinair/casus overleg gehouden worden waar de juiste acties en aanpakken worden uitgezet. De persoons informatie is altijd correct en up-to-date dankzij de toe te voegen GBA koppeling. Door middel van het geïntegreerde document management systeem (DMS) zijn gescande documenten zoals identificatie bewijzen, verklaringen en processen verbaal op te nemen in het dossier. Hiermee wordt alle informatie het persoonsdossier inzichtelijk.

Op dit dossier kan informatie over o.a.: Leefgebieden – Classificatie aangaande het Huiselijk Geweld – hulpvraag – dossier/proces status – Aanpak en Constateringen vastgelegd worden.


huiselijk geweld

De module Lokaal team huiselijk geweld levert het volgende op:

 • Digitalisering van het werkproces
 • 1 dossier 1 regisseur 1 plan
 • Multidisciplinair/casus overleg
 • Alle documenten op één plaats inclusief automatisch versiebeheer
 • Actiemanagement per dossier
 • Aanpakken/ interventie beheer
 • Back-up van alle informatie automatisch geregeld
 • SaaS oplossing die 24/7 bereikbaar is op telefoon, tablet en PC
 • Management rapportages & management dashboards
 • Inzicht in workload
 • Inzicht in dossier status, aantal actief/afgesloten
 • Inzicht in cliënt tevredenheid
 • Inzicht in de doelgerichtheid
 • Inzicht in aantal classificaties
 • Inzicht in gemiddelde doorlooptijd van dossiersmaatschappelijke onrust.
 • Een werkproces en regiesysteem voor dossieropbouw en het delen van informatie met partners conform de AVG en met bijbehorende DPIA.
  Meer informatie over de module ‘huiselijk geweld’ aanpak ondermijning

Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze oplossing is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van persoonsgerichte aanpak bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Justitie
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Zorg- en welzijninstellingen

*referenties op aanvraag


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via meer informatie of je kunt altijd bellen met de specialisten van Platform OOV op telefoon nummer (088 – 505 82 30).