Groepsaanpak – Oplossing

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een oplossing ontwikkeld voor Groepsaanpak op basis van vele jaren ervaring met het oplossen van complexe problematiek. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

De oplossing voor “Groepsaanpak”

De module Groepsaanpak wordt uit praktisch oogpunt inclusief SMART Overleg geleverd. Met deze complete module Groepsaanpak kunt u de juiste informatie over en van een groep en diens leden digitaal vastleggen. Hiermee wordt de informatie veilig vastgelegd. Ook betekent dit dat andere gemandateerde systeem raadplegers, conform de hen toegekende rechten (receptie – collega’s – ketenpartners) kunnen controleren of betreffende groep binnen het domein Veiligheid bekend is. In eerste instantie op de Groepscontactkaart met de naam van de groep. Zodra er behoefte is om meer info vast te vernemen, dan zijn hiervoor de juiste rechten voor nodig.


groepsaanpak

Met dit overzicht en inzicht kan u intern en met eventuele ketenpartners in het SMART Overleg :


Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze oplossing is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van groepsaanpak bij:

  • Gemeenten
  • Politie
  • Regionale samenwerkingsverbanden
  • Zorg- en welzijninstellingen

*referenties op aanvraag


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via meer informatie of je kunt altijd bellen met de specialisten van Platform OOV op telefoon nummer (088 – 505 82 30).