Aanmelden – Webinar ‘Woonoverlast’

Doelgroep Webinar ‘Woonoverlast’:

Deze woonoverlast oplossing wordt gebruikt door coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

  • Gemeenten
  • Woningcorporaties
  • Regionale samenwerkingsverbanden

*referenties op aanvraag

Datum:

15-10-2024 – 15:00-16:30

Locatie:

Online

Tarief:

€ 0.00,-