Aanmelden – Webinar woonoverlast

Goed om te horen dat je bent geïnteresseerd om dit evenement te bezoeken. Tijdens deze training krijg je meer informatie over woonoverlast binnen jouw gemeente.

Doelgroep Webinar woonoverlast:

Deze woonoverlast oplossing wordt gebruikt door coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

  • Gemeenten
  • Woningcorporaties
  • Regionale samenwerkingsverbanden

*referenties op aanvraag