Persoonsgerichte aanpak – Oplossing

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een oplossing ontwikkeld voor Persoonsgerichte aanpak op basis van twaalf jaar ervaring met het oplossen van complexe problematiek. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

De oplossing voor “Persoonsgerichte aanpak”

Met de module PGA kunt u de juiste informatie over en van een persoon digitaal vastleggen. Hiermee wordt de informatie veilig vastgelegd. Ook betekent dit dat andere gemandateerde systeem raadplegers (receptie – collega’s – ketenpartners) kunnen controleren of betreffende persoon binnen het domein Veiligheid bekend is.

In eerste instantie op de Persoonscontactkaart met alle relevante info. Hiervoor is ook de koppeling met de GBA beschikbaar. Zodra er behoefte is om meer info vast te leggen gebeurt dit door een dossier geautomatiseerd aan te maken.

Op dit dossier kan informatie over o.a.: Leefgebieden – Classificatie aangaande veiligheid – Aanpak en Constateringen vastgelegd worden.

De functionaliteiten van het netwerk Persoons Gerichte Aanpak geven inzicht en overzicht van:

 • Kwalificatie veiligheidscategorie
 • Risico inschaling
 • Signaleringen
 • Vindplek(ken)
 • Aanpak(ken)
 • Leefgebieden overzicht (stoplichtmodel)

Met dit overzicht en inzicht kunnen u en uw eventuele ketenpartners:

 • Doelbepaling van aanpak afstemmen
 • Besluitvormingsproces inrichten
 • Activiteiten afstemmen
 • Monitoring van de persoon in beeld houden

Met deze onderbouwing en in de praktijk bewezen methodiek, is het Regie voeren vanuit een centrale informatie positie, op personen in dit deel van uw Veiligheidstaak, een vanzelfsprekend resultaat.

Een werkproces en regiesysteem voor dossieropbouw en het delen van informatie met partners conform de AVG en met bijbehorende DPIA.


Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze oplossing is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van persoonsgerichte aanpak bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Justitie
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Gevangeniswezen
 • Zorg- en welzijninstellingen

*referenties op aanvraag


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via meer informatie of je kunt altijd bellen met de specialisten van Platform OOV op telefoon nummer (088 – 505 82 30).