Persoonsgerichte aanpak – Oplossing

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een oplossing ontwikkeld voor Persoonsgerichte aanpak op basis van twaalf jaar ervaring met het oplossen van complexe problematiek. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

De oplossing voor “Persoonsgerichte aanpak”

Veelplegers hebben een groot aandeel in de gepleegde criminaliteit en ervaren overlast. De groep stelselmatige daders die verantwoordelijk is voor een groot deel van de ervaren overlast en criminaliteit kenmerkt zich veelal door een complexe meervoudige problematiek waardoor het moeilijk is om een ‘normaal’ leven te leiden. Het gaat hier om psychische problemen, een alcohol- en/ of drugsverslaving, geen eigen woonruimte, geen opleiding, geen baan, hoge schulden, sociaal isolement en sociale uitsluiting. Om een gedragsverandering van een stelselmatige dader te bewerkstelligen, volstaat het niet om slechts één of enkele problemen van hem of haar aan te pakken, maar is een breed opgezet hulpverleningstraject noodzakelijk waarin aandacht wordt besteed aan alle leefgebieden. Dit vraagt om een integrale persoonsgerichte aanpak van de complexe meervoudige problematiek door betrokken organisaties en professionals.


Persoonsgerichte aanpak

Persoonsgerichte aanpak levert het volgende op:

 • Aanpak stelselmatige daders
 • Hoe je integraal complexe meervoudige problematiek aanpakt
 • Hoe je rechtmatig en doelmatige informatie uitwisselt met betrokken organisaties
 • Op welke manier je samenwerking tussen betrokken organisaties organiseert en regisseert.
 • Op welke manier je voorkomt dat een dreigende situatie escaleert en leidt tot maatschappelijke onrust.
 • Een werkproces en regiesysteem voor dossieropbouw en het delen van informatie met partners conform de AVG en met bijbehorende DPIA.
  Meer informatie over persoonsgerichte aanpak ondermijning

Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze oplossing is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van persoonsgerichte aanpak bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Justitie
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Gevangeniswezen
 • Zorg- en welzijninstellingen

*referenties op aanvraag


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via het onderstaande formulier of je kunt altijd bellen met de specialisten van de C3Group en RONT Management Consultants op telefoon nummer (088 – 505 82 30).