Over ons

Inspirerende bijeenkomsten aanpak OOV problematiek

Platform OOV is een samenwerking van vele organisaties die actief zijn binnen het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid. C3Group en RONT management consultants vormen, samen met innovatieve gemeenten, de koplopersgroep “Aanpak OOV problematiek” in Nederland. Aangevuld met juridische kennis van AVG Juristen en Hekkelman Advocaten wordt bepaald hoe complexe OOV zaken het beste kunnen worden opgelost binnen de geldende wettelijke kaders. Per OOV werkveld is een koplopersgroep actief die drie tot vier keer per jaar bij elkaar komt om het werkproces, de C3 applicaties en de juridische onderbouwing aan te scherpen.

De opgebouwde kennis van de koplopersgroepen wordt via webinars en andere evenementen doorgegeven aan OOV professionals binnen rest van Nederland. De aangeboden kennis en functionaliteiten vormen met elkaar altijd een complete oplossing om een bepaalde problematiek binnen het OOV werkveld succesvol aan te kunnen pakken.

De opgebouwde kennis en nieuwe functionaliteitswensen van de verschillende koplopersgroepen worden door de C3Group doorgevoerd op het SMART-Veiligheid Platform en de onderliggende regieapplicaties. Op deze manier hebben de aangesloten OOV teams altijd toegang tot de nieuwste kennis en beste software om hun werk succesvol te kunnen uitvoeren.

Op platform OOV vindt u alles over de aanpak van openbare orde en veiligheid. De actieve aanpak van generieke OOV wordt steeds belangrijker in het veiligheidsbeleid van uw gemeente. Variërend van een pandemie, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een terugkerende zedendelinquent, een ontuchtzaak, een gezinsdrama, de vondst van een drugslab, een incident met een verward persoon, de samenkomst van ordeverstoorders tot de komst van een asielzoekerscentrum: de samenleving heeft er steeds meer last van.

Aan de gemeente de lastige taak om de regie te voeren op de (bestuurlijke) integrale aanpak van al deze OOV-zaken waarbij de gecombineerde inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten wordt geïntensiveerd. Ook de centrale overheid vraagt inmiddels om directe actie en inzet van meer middelen.

 

OOV oplossingen voor samenwerking en dossiervorming, AVG proof

Wij hebben OOV oplossingen de softwaremodule Ondermijning speciaal ontworpen met en voor gemeenten. Software waarin de samenwerking met partners als de politie, het OM, wijkbeheerders en de Belastingdienst voorop staat. Verdachte personen, situaties of praktijken legt u eenvoudig vast in deze software. De belangrijke veiligheidspartners krijgen toegang, zodat ook zij hun bevindingen en meldingen kunnen registreren

De software is benaderbaar vanaf elke locatie en met elk device. Dit maakt dossiervorming bij onder meer huis- en bedrijfsbezoeken een stuk eenvoudiger. De beoordeling van personen op mogelijk criminele activiteiten ligt heel gevoelig. Het vastleggen van persoonsgegevens op dit gebied moet met de uiterste zorgvuldigheid gebeuren. Wij begrijpen dit als geen ander. Daarom hebben we de AVG en het model privacy protocol voor binnengemeentelijke gegevensuitwisseling als leidraad genomen bij het ontwerpen van onze software. Waar nodig schermt de software (gevoelige) persoonsgegevens automatisch af.