Nazorg ex-gedetineerden – Oplossing

De samenwerkende partners op het Platform OOV hebben een nazorg ex-gedetineerden oplossing ontwikkeld voor de op basis van jaren ervaring met het oplossen van complexe problematiek binnen het werkveld van nazorg ex-gedetineerden. Klik hier voor contact en meer informatie over de oplossing.

De oplossing voor “Nazorg ex-gedetineerden”

Een gevangenisstraf of een maatregel ter beschikkingstelling is meer dan vrijheidsbeneming en heeft niet alleen vergelding tot doel maar moet ook bijdragen aan een veilige en delict vrije terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving. Om de samenleving te beschermen tegen maatschappelijke overlast en criminaliteit, moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat zij na hun straf in herhaling vallen. Dit betekent dat ex-gedetineerden n zich vanaf het begin van hun vrijheidsbeneming actief dienen voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving opdat recidive kan worden voorkomen. De gezamenlijke maatschappelijke opgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de gemeenten en reclassering is om samen te werken aan een succesvolle re-integratie van (ex-)gedetineerden om hen optimaal voor te bereiden op een terugkeer naar de maatschappij door vroegtijdig en waar nodig en mogelijk de inzet te bundelen en andere netwerkpartners (zoals de politie, het openbaar ministerie, zorginstellingen) hierbij te betrekken.


De oplossing nazorg ex-gedetineerden levert het volgende op:

 • Aanpak stelselmatige daders
 • Hoe je integraal complexe meervoudige problematiek aanpakt
 • Hoe je rechtmatig en doelmatige informatie uitwisselt met betrokken organisaties
 • Op welke manier je samenwerking tussen betrokken organisaties organiseert en regisseert.
 • Op welke manier je voorkomt dat een dreigende situatie escaleert en leidt tot maatschappelijke onrust.
 • Een werkproces en regiesysteem voor dossieropbouw en het delen van informatie met partners conform de AVG en met bijbehorende DPIA.
  Meer informatie over persoonsgerichte aanpak ondermijning

Wie maken gebruik van deze oplossing:

Deze oplossing is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van nazorg ex-gedetineerden bij:

 • Gemeenten
 • Justitie
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Gevangeniswezen

*referenties op aanvraag


Meer informatie?

Als je nog vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via meer informatie of je kunt altijd bellen met de specialisten van Platform OOV op telefoon nummer (088 – 505 82 30).