Kennissystemen voor interventie optimalisatie – Oplossing