Wijken in verval: van kwetsbaar naar weerbaar

Dit seminar brengt ervaringen vanuit de uitvoering samen die verschillende onderdelen van een wijkaanpak belichten. Deelnemers krijgen een overzicht van goede praktijken en de mogelijkheid om hun ervaringen, lessen en vragen te delen en feedback te ontvangen gebaseerd op wetenschappelijke studie en praktische ervaringen.

De ambities op het thema leefbaarheid en veiligheid zijn in alle gemeenten groot. Overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit in kwetsbare wijken zet de leefbaarheid en veiligheid onder druk. In een aantal Nederlandse wijken is de problematiek zeer ernstig, terwijl een deel van de Nederlandse gemeenten wijken met sterk verminderde leefbaarheid kampt.

Naast deze uitdagingen zijn er ook talrijke kansen: krachtige bewoners die een wijk een impuls geven, effectieve organisatie van bewezen programma’s, slimme ICT oplossingen die samenwerking en communicatie verbeteren en sturen op een aanpak die recht doet aan de wensen en kansen.

Wat leer je:

 • Hoe je de leefbaarheid en veiligheid bevordert in kwetsbare wijken.
 • Hoe je signalen vanuit de straat gemakkelijk en gestructureerd ophaalt en deze samenvoegt tot een cluster-dossier met een plan van aanpak.
 • Op welke manier je misstanden signaleert die zich aan het zicht van de overheid onttrekken.
 • Hoe je integraal complexe problematiek aanpakt in een kwetsbaar gebied.
 • Op welke manier je gebiedsgericht samenwerkt met de gemeente, politie, woningcorporatie en andere maatschappelijke partners.
 • Hoe je bewoners en ondernemers kunt betrekken bij de aanpak van problematiek in de omgeving

Programma:

12:00

Inloop met lunch

13:00

Opening en plenaire sessie:

 

Korte film over multidisciplinaire samenwerking binnen zorg en veiligheid

 

Andy Clijnk, programmamanager leefbaarheid en veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken: toelichting landelijk beleid en lokale kansen

 

Jeroen van der Velden, onderzoeker wijkaanpak: beste en slechtste praktijken door de jaren heen

13:30

Parallelsessies van 50 minuten (incl. pauze): waarin een praktijkcasus wordt behandeld en deelnemers hun eigen ervaringen, vragen en lessen delen:

 

Praktijkcasus integrale methodische wijkaanpak
Hoe organiseer je als gemeente een integrale methodische aanpak op leefbaarheidsvraagstukken rondom veiligheid in de wijk en houd je de regie vast? – Otto Schildknegt en Sabine Bernard: Schildknegt en partners.

 

Praktijkcasus bewoners initiatief in wijk IJburg, Amsterdam. 
Hoe organiseren bewoners zich, hoe dragen ze bij aan lokale opgaven en hoe verhouden ze zich tot o.a. gemeente, politie en woningcorporaties? – Lucien Stöpler, BMC/Justice in Practice, samen met Thijs van Mierlo, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA).

 

12 jaar wijkaanpak in Dordrecht met inzet van Wbmpg.

Doorlopende praktijkcasus: Valkuilen, oplossingen en resultaten van de inzet van de wet bijzondere maatregelen groot stedelijke problematiek (Wbmpg) in diverse wijken van Dordrecht.  – Gemeente Dordrecht.

 

Praktijkcasus informatie gestuurd en gebiedsgericht samenwerken.
Welke tools kun je als gemeente inzetten om samen met bewoners en bedrijfsleven een wijkaanpak op te zetten waarbij iedereen zich gehoord voelt, alle signalen gestructureerd worden opgepakt en een actueel overzicht van casuïstiek en interventies altijd beschikbaar is. –  Frank van Summeren, RONT Management Consultants en Robert van Brakel, C3Group.

16:30

Beschouwing van opbrengst deelsessies op kansrijkheid. Jeroen van der Velden, Platform31

17:00

Dag afsluiting, start borrel


Doelgroep:

Dit seminar wordt georganiseerd voor coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

  • Gemeenten
  • Woningcorporaties
  • Provincies
  • Veiligheidshuizen
  • Regionale Informatie en Expertise Centra
  • Regionale Omgevingsdiensten


Sprekers:

Andy Clijnk

(Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: programmamanager landelijk programma leefbaarheid en veiligheid.

Jeroen van der Velden

(Platform 31)

Onderzoeker en publicist over wijkaanpak.

Frank van Summeren

Senior adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants, programmaleider veiligheid bij de LOI, hoofddocent van de jaaropleiding integrale aanpak van ondermijning van SBO, hoofddocent van de opleiding regisseur in veiligheid van het CCV en hoofddocent van de cursus aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden van het HCB.

Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. Robert heeft in een 50-tal gemeenten meer dan 100 projecten uitgevoerd. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

Nane Akpa

Nane Akpa

(Gemeente Dordrecht)

Sociaal Pontonnier bij Gemeente Dordrecht

Hafida Belhaddad

(Gemeente Dordrecht)

Gemeentelijke Interventie Specialist bij Gemeente Dordrecht

Otto Schildknegt

Otto Schildknegt

(Schildknegt & Partners)

Strategisch adviseur

Sabine Bernard

(Schildknegt & Partners)

Adviseur en onderzoeker Sociaal Domein | Jeugd en Veiligheid bij B&A / Futuro

Lucien Stöpler

(BMC)

Ontwikkelde een wijkaanpak in samenwerking met honderden verschillende bewoners en alle groottes en soorten wijken. De werkwijze Collectieve weerbaarheid die hierbij centraal in staat is stevig gestoeld in zowel wetenschap als de praktijk.

Thijs van Mierlo

(Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) (LSA-bewoners)

Directeur en programma ontwikkelaar om bewoners in gebieden bij te laten dragen aan beheer.


Meer informatie?

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op.


Meld je aan   

  Datum en tijd

  03-11-2022 - 12:00 tot
  03-11-2022 - 18:00
   

  Einddatum registratie

  01-11-2022
   

  Locatie

   

  Evenement types

   

  Evenement categorie

  Delen met jouw netwerk

  Organisator

  BMC, Veiligheidsinitiatief, Platform 31, Gemeente Dordrecht, C3Group en RONT Management Consultants

  Kosten

  € 125,-

  115 115 mensen hebben dit evenement bekeken.