Webinar ‘Landelijk meldpunt straatintimidatie – Stop Intimidatie app’

Frank van Summeren, Robert van Brakel

Webinar ‘Landelijk meldpunt straatintimidatie – Stop Intimidatie app’

46 46 mensen hebben dit evenement bekeken.

In iedere gemeente ondervinden burgers hinder van straatintimidatie, dat is heel intimiderend. Het gaat dan om verbale, non-verbale of fysieke ongewenste toenadering in de openbare ruimte (zoals nafluiten, na sissen, naroepen, nastaren, hinderlijk volgen, betasten of in het nauw drijven).

Vormen van straatintimidatie komen in iedere gemeente voor, in het openbaar vervoer, in het uitgaansleven of in een openbaar gebouw, zoals een bibliotheek of zwembad. Als jij verantwoordelijk bent voor de veiligheid in de publieke ruimten binnen jouw gemeente is dit webinar zeker de moeite waard omdat het handvaten geeft voor concrete aanpak met oplossingen.

Om Straatintimidatie binnen jouw gemeente een halt toe te roepen hebben wij het ‘Stop intimidatie’ programma en bijbehorende app ontwikkeld welke in dit webinar zullen worden besproken. Van voorlichting om te voorkomen, tot het signaleren en het stoppen door de daders en de plekken waar het voorkomt gestructureerd aan te pakken. De gemeente krijgt hiervoor een eigen ‘Stop intimidatie regiesysteem’.

Burgers in Dordrecht zijn voor de aanpak van straatintimidatie zelfs een petitie gestart en ook gemeente Dordrecht heeft Straatintimidatie nu aangepakt. Klik op filmpje ‘Stop Intimidatie’ om te zien hoe Intimidatie kan worden aangepakt.

Teams vergadering (uitnodiging volgt na inschrijving)

Programma ‘Stop straatintimidatie’ 

Onder straatintimidatie wordt verstaan: “seksuele uitlatingen of (andere) gedragingen in de openbare ruimte die beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend zijn en het gevoel van veiligheid en vrijheid negatief beïnvloeden.” Veel gemeenten willen straatintimidatie actiever aanpakken, maar weten niet precies hoe.  Dat kan middels vier pijlers: slachtoffers, daders, communicatie en preventie. Tijdens dit webinar maak je kennis met deze praktische aanpak.

De gemeente Dordrecht heeft al enkele jaren ervaring met de aanpak van straatintimidatie en doet – samen met nog een aantal andere gemeenten – mee met het Veilige Steden-initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Doel van het programma is een veilige openbare ruimte voor meiden, vrouwen en LHBTI om straatintimidatie preventief aan te pakken. Het Dordtse programma Veilige Steden richt zich op bewustwording, preventie en signalering, gericht op jongeren in het onderwijs en het uitgaansgebied in Dordrecht. 

Informatiepositie aanpak straatintimidatie  (Download de gratis App)

Om straatintimidatie gericht te kunnen aanpakken is inzicht vereist in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots. De gemeente Dordrecht heeft, samen met C3Group en RONT, het initiatief genomen om hiervoor de ‘Stop intimidatie App’ te ontwikkelen die door alle gemeenten van Nederland kan worden gebruikt.  Om burgers in heel NEDERLAND in staat te stellen om grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte te melden is de app vrij beschikbaar in de stores van Apple en Google, download de gratis app.  Burgers die slachtoffer en/of getuige zijn van straatintimidatie kunnen via de app eenvoudig (desgewenst anoniem) een melding doen (over het incident, de locatie, het tijdstip), zodat er inzicht kan worden verkregen in de aard, omvang, verschijningsvormen, slachtoffers, daders en hotspots en er desgewenst direct actie kan worden ondernomen om straatintimidatie (waar mogelijk) te voorkomen door de gelegenheid te beperken en/of de pakkans te vergroten (bijvoorbeeld snoeien begroeiing, betere verlichting, voorlichting en verwijsfunctie). Dit is een innovatieve manier om straatintimidatie aan te pakken, opgezet in samenwerking  met de gemeente Dordrecht. Zie voor meer informatie: Smart city Dordrecht

Agenda:

  • Straatintimidatie in Nederland: Aard, omvang en verschijningsvormen.
  • Aanleiding en aanpak van straat intimidatie in de gemeente Dordrecht.
  • Stop Intimidatie app en bijbehorend regiesysteem voor een sluitende aanpak in jouw gemeente.
  • Hoe maak je snel een DPIA voor een AVG-proof werkproces en goedkeuring van de Functionaris Gegevensbescherming (FG).


Doelgroep:

  • Adviseurs, regisseurs, projectleiders en programmamanagers rond de aanpak van Straatintimidatie bij gemeenten, politie, openbaar ministerie.


Trainers:

Frank van Summeren

Senior adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants, programmaleider veiligheid bij de LOI, hoofddocent van de jaaropleiding integrale aanpak van ondermijning van SBO, hoofddocent van de opleiding regisseur in veiligheid van het CCV en hoofddocent van de cursus aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden van het HCB.

Robert van Brakel

Robert van Brakel

Managing consultant bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams binnen zorg en veiligheid. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.

Aanvullende details

Betrokken partners van Platform OOV - C3Group en RONT

Kosten - € 0,00

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement: https://platformoov.nl/aanmelden-webinar-stop-intimidatie-en-straatgeweld-27-06-2023/ →

 

Datum en tijd

27-06-2023 - 15:00 aan
27-06-2023 - 16:30
 

Einddatum registratie

26-06-2023
 

Locatie

Online event
 

Evenement types

 

Evenement categorie

Share With Friends