Sessie persoonsgerichte aanpak van voetbal gerelateerde incidenten

Racisme, discriminatie en geweldpleging zijn een hardnekkig probleem binnen de voetbalwereld. Mensen bewust maken van de negatieve gevolgen van racisme en discriminatie vraagt permanente aandacht. Daarnaast leert de praktijk dat het lastig is om daders van racisme, discriminatie en geweldpleging op te sporen en de bewijsvoering rond te krijgen. De KNVB, de Rijksoverheid, gemeenten, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie hebben de gezamenlijke ambitie om racisme en discriminatie uit het voetbal te weren. De aanpak is drieledig: voorkomen, signaleren en sanctioneren. Daders van racistisch en discriminerend gedrag moeten worden aangepakt. Er wordt ingezet op straffen die leiden tot een gedachten- en gedragsverandering en op de uitbreiding van de toepassing van het tuchtrecht. Het strafrecht kan daarnaast ingezet worden als een ultimum remedium. Het Openbaar Ministerie en de politie geven op basis van de bestaande ‘aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld’ en de ‘aanwijzing discriminatie’ aandacht aan het opsporen en vervolgen van discriminerende uitingen in het voetbal.

Hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast doorbreken

Op lokaal niveau werken gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Betaald Voetbalorganisatie (BVO) samen in de preventie en aanpak van ordeverstoringen in het voetbal tijdens en rondom lokale wedstrijden. De persoonsgerichte aanpak (PGA) is als sluitstuk een belangrijk onderdeel van de lokale veiligheidsaanpak. Onder regie van de BVO-gemeente beoogt een PGA om met repressieve en preventieve interventies hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken. Geprioriteerde personen worden naar een specifiek traject (sanctionering) geleid. Daarbij is aandacht voor de persoon zelf en voor zijn leefwereld. Gemeente, OM, politie en BVO (de lokale vierhoek) bepalen in overleg of en welke aanpak wordt opgelegd. Het PGA heeft ook een signaleringsfunctie wat betreft (nieuwe) ontwikkelingen omtrent ongewenste gedragingen in het voetbal.

Persoonsgerichte aanpak

Het voornemen is dat in alle 31 gemeenten met een betaald voetbal organisatie een functionerende persoonsgerichte aanpak (PGA) wordt toegepast. Binnen deze aanpak stemmen de voetbalclubs, politie en het Openbaar Ministerie onder regie van de gemeente af welke mogelijkheden er zijn om daders aan te pakken bij ordeverstoringen in het voetbal, waaronder racisme en discriminatie. Per ordeverstoorder wordt bekeken welke interventie(s) hardnekkig gedrag van ordeverstoringen doorbreekt. De PGA draagt bij aan vroegsignalering van misstanden en een afhandeling op maat van misdragingen. Met de PGA kan problematiek in het voetbal beheersbaar worden gehouden en kan (op basis van een verkregen informatiepositie) adequaat worden opgetreden wanneer het toch dreigt mis te gaan waardoor verdere escalatie kan worden voorkomen.

Informatiepositie ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak

Voor een succesvolle persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal is een goede gezamenlijke informatiepositie vereist om interventies gericht en in samenhang in te zetten onder regie van de gemeente. De informatiepositie over een orderverstoorder ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak kan worden opgebouwd door het registreren, delen, bundelen en analyseren van de informatie die in de gemeentelijke organisatie en bij de BVO, OM en politie aanwezig is. Om het opbouwen van een goede informatiepositie te optimaliseren is er een applicatie ontwikkeld waarmee informatie kan worden uitgewisseld en regie kan worden gevoerd over de inzet van interventies ten behoeve van de persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal met overzicht, inzicht en regie op resultaat.

Sessies persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal

Op 12 september, 10 oktober en 7 november 2022 organiseren en verzorgen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, RONT Management Consultants en C3 Group een drietal sessies over de persoonsgerichte aanpak van ordeverstoorders in het voetbal. Deze sessies zijn bedoeld voor professionals werkzaam rond de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten bij gemeenten, politie, openbaar ministerie en betaald voetbal organisaties. Tijdens deze sessies kunnen de (potentiële) gebruikers kennis nemen van de applicatie rond de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten. De sessies bestaan uit een mix van theorie (kennis over PGA), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek ten aanzien ordeverstoorders in het voetbal), vaardigheden (trainen van competenties om de applicatie toe te passen in de praktijk) en gereedschap (database van interventies) die gezamenlijk moeten leiden tot een persoonsgerichte aanpak die werkt en tot het gewenste resultaat leidt. Bent u geïnteresseerd in deelname aan een van de drie sessies dan kunt u zich via de knop rechtsboven op deze pagina aanmelden of kunt u hiervoor contact opnemen met Frank van Summeren (summeren@rontmc.nl).

 

Datum en tijd

07-11-2022 - 10:00 tot
07-11-2022 - 15:00
 

Einddatum registratie

06-11-2022

Delen met jouw netwerk

Organisator

C3Group en RONT

Kosten

€ 0,00

38 38 mensen hebben dit evenement bekeken.