Aanmelden – Jaaropleiding Integrale aanpak ondermijning

Deze jaaropleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Professionals die zich bezighouden met de aanpak van ondermijning, werkzaam bij gemeenten, RIEC’s, provincies, veiligheidsregio’s en politie.

O.a. in de functie van:

  • Hoofd openbare orde en veiligheid
  • (senior) Gebiedsmanager veiligheid
  • Senior (operationeel) specialist ondermijning
  • Directeur veiligheid, ondermijning, leefbaarheid
  • Programmamanager veiligheid/ondermijning/bijzondere projecten
  • Teamleider/team coördinator/teammanager veiligheid
  • Adviseur Bestuur/Veiligheid
  • (senior) Projectleider ondermijning of veiligheid
  • Regisseur ondermijning