Aanmelden – Training Brede OOV Aanpak, van signaal tot en met interventie (krachtige OOV teams)

Goed om te horen dat je geïnteresseerd bent om dit evenement te bezoeken. Tijdens deze training krijg je meer informatie over Brede OOV aanpak; van signaal tot interventie.

Doelgroep:

Deze OOV aanpak oplossing wordt gebruikt door coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

  • Gemeenten
  • Woningcorporaties
  • Regionale samenwerkingsverbanden
  • Adviseurs, regisseurs, projectleiders en programmamanagers openbare orde en veiligheid, in het bijzonder bij kleine en middelgrote gemeenten met grootstedelijke en complexe veiligheidsproblematiek.