Aanmelden – Webinar aanpak voetbal gerelateerde incidenten

Goed om te horen dat je bent geïnteresseerd om dit evenement te bezoeken. Tijdens dit webinar krijg je meer informatie over hoe voetbal gerelateerde incidenten aangepakt worden in je gemeente of organisatie.

Wat leer je

  • Regie voeren op de aanpak van voetbal gerelateerde incidenten met overzicht, inzicht en sturing op resultaat.
  • Samenwerking tussen interne en externe (veiligheids)partners organiseren en regisseren.
  • Doelmatig en rechtmatig informatiegestuurd (samen)werken bij de aanpak van ordeverstoorders in het voetbal

Doelgroep

Adviseurs, regisseurs, projectleiders en programmamanagers rond de aanpak van voetbalgerelateerde incidenten bij gemeenten, politie, openbaar ministerie en betaald voetbal organisaties.